Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Öppet för att ansöka

Programmen öppnar för ansökningar kontinuerligt under året.

  1. Se programmens ansökningsomgångar

Testa er projektidé innan ni gör er ansökan.

Affisch till ert projekt

Ni som beviljats EU-stöd ska informera om stödet genom att sätta upp en affisch i A3-format i anslutning till ert projekt.

Bredband

Är du en aktör inom bredbandsutbyggnad? Inom tre av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram finns det möjlighet att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät.

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken hittar du information som styr och vägleder i arbetet med att genomföra ett EU-projekt. Här finns också information om Europeiska regionala utvecklingsfonden mera generellt.

På gång

Projektbanken

I Projektbanken hittar du projekt som har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Samhällsnyttan med strukturfonderna

Läs om vilka målsättningar och riktlinjer som ligger till grund för hur strukturfondsprogrammen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Sveriges alla regioner.

  1. Gå till sidan EU i Sverige

Resultat 2007–2013

Under programperioden 2007–2013 beviljades stöd till 1 470 projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen.

  1. Läs om projektens resultatlänk till annan webbplats
Tillväxtverket
Europeiska Unionen