Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Handbok för EU-projekt 2014 - 2020

Testa er projektidé

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé tillsammans med en handläggare på Tillväxtverket? Använd då gärna vår mall för att beskriva er idé.

Informationsträffar

Det planeras för och genomförs informationsträffar inför programperioden 2014 - 2020 i de regionala strukturfonds-programmen. Gå till 
Evenemang och se vad som är på gång.

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken hittar du information som är styrande och vägledande i arbetet med att genomföra ett EU-projekt. Här finns också information som rör Europeiska regionala utvecklingsfonden mera generellt.

Kontakta oss

Har du har frågor som rör något av Tillväxtverkets tio EU-program? Ställ dem gärna till någon handläggare vid Tillväxtverkets kontor i din region.

På gång

Samhällsnyttan med strukturfonderna

Läs om vilka målsättningar och riktlinjer som ligger till grund för hur strukturfondsprogrammen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Sveriges alla regioner.

Projektbanken

I Projektbanken hittar du projekt, som beviljats finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, och söka bland dem utifrån geografiskt område eller bransch till exempel.