Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


  • Nu stärker vi Sveriges näringsliv

    Nu startar 160 EU-projekt med gemensamt mål i sikte: Stärk Sveriges näringsliv med smarta lösningar som ger jobb och tillväxt.

    Mer om de nya EU-projekten

Öppet för att ansöka

Programmen öppnar för ansökningar kontinuerligt under året.

  1. Se programmens ansökningsomgångar

Testa er projektidé innan ni gör er ansökan.

Affisch till ert projekt

Ni som beviljats EU-stöd ska informera om stödet genom att sätta upp en affisch i A3-format i anslutning till ert projekt.

Bredband

Är du en aktör inom bredbandsutbyggnad? Inom tre av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram finns det möjlighet att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät.

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken hittar du information som styr och vägleder i arbetet med att genomföra ett EU-projekt. Här finns också information om Europeiska regionala utvecklingsfonden mera generellt.

På gång

Samhällsnyttan med strukturfonderna

Läs om vilka målsättningar och riktlinjer som ligger till grund för hur strukturfondsprogrammen ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Sveriges alla regioner.

Projektbanken

I Projektbanken hittar du projekt som har beviljats finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ni kan söka bland projekten utifrån till exempel geografiskt område eller bransch.

Tillväxtverket
Europeiska Unionen