Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


EU har godkänt de regionala programmen 

Nu har de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet godkänts av EU-kommissionen. Programmen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning.

Entreprenörskap, energieffektivisering, tillgång till bredband - projekten kan vara mycket olika - men målet är det samma; tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner.

Ansökningar - den 9 februari

Från den 9 februari kommer projektägare att kunna ansöka om EU-medel ur de regionala strukturfondsprogrammen för perioden 2014 - 2020. Det här ansökningstillfället, som är det första för programperioden, varar i cirka fyra veckor. Därefter följer fler tillfällen under 2015.  

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar inte för ansökningar den 9 februari.

Mer information om det nationella regionalfondsprogrammet.

Diskutera era idéer med oss

Ni som planerar för eller driver ett projekt kan diskutera era idéer och få mycket information genom det kontor som finns i den region ni tillhör. (Detta gäller inte för det nationella regionalfondsprogrammet.)

Kontaktuppgifter till ansvariga för strukturfondsprogrammen i din region

De regionala programmen och vilka insatser som är mest prioriterade

Under avsnittet Planera finns information som är till nytta för er när ni planerar för ert projekt.

Eu.tillvaxtverket.se är en webbplats för dig som är intresserad av att söka medel ur de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet, de program som Tillväxtverket har ansvar för att förvalta och fördela pengar genom.

8 miljarder för åren 2014 - 2020

EU har godkänt Sveriges regionala strukturfondsprogram för åren 2014 - 2020. Cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Pengarna fördelas till program där projektägare kan ansöka om medel.

Projekten ska också vara medfinansierade av andra offentliga aktörer. Nytt för de kommande åren är att även privata finansiärer kan bidra med medfinansiering.

Mer om vad pengarna ska gå till på sidorna för EU i Sverige

Vem kan söka EU-pengar från strukturfondsprogrammen?

Juridiska personer såsom offentliga aktörer, aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Strukturfonderna och andra EU-fonder

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Pengarna från strukturfonderna fördelas bland annat genom Tillväxtverket till åtta regioner över hela Sverige, ett nationellt regionalfondsprogram och det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, under 2014 - 2020.

Det finns även andra typer av EU-medel som går till Sverige

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxtverkets handläggare finns på åtta kontor i hela Sverige, handläggarna följer de projekt som fått pengar ur strukturfonderna från idé till utvärdering.

Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad pengarna ska gå till. Sedan prioriterar regionerna vilken typ av projekt som ska få pengar.

Tillväxtverket
Europeiska Unionen