Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Interreg - territoriella samarbetsprogram

Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i 14 av dessa strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

De 14 Interreg-programmen är:

  • Sju gränsregionala program: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, Nord, Kolarctic, Central Baltic Programme och South Baltic Programme.
  • Tre transnationella program: Northern Periphery and Arctic Programme, Baltic Sea Region Programme och The North Sea Region Programme.
  • Fyra interregionala program: ESPON, Interact, Interreg Europe och URBACT III.  

Övervakningskommittéer för Interreg

Varje Interregprogram har en övervakningskommitté (ÖK). Kommittén har till uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina mål. Vad detta innebär kan se något olika ut i programmen. I vissa program fattar tex övervakningskommittéen beslut om vilka projekt som ska beviljas medan dessa beslut delegeras till en styrkommitté i andra program.

Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera ledamöter till övervakningskommittéen. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska ingå i övervakningskommittén. Dessa organisationer får sedan nominera lämpliga ledamöter. Här eftersträvar man en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

De är Tillväxtverkets representanter

Tillväxtverket finns representerat i övervakningskommittéerna för samtliga 13 Interregprogram där Sverige deltar i den innevarande programperioden, 2014-2020. Sverige deltar även i programmet Kolarctic men där har ingen övervakningskommitté etablerats än.

Tillväxtverkets representanter i övervakningskommittéernaPDF

Mer om Interreg-programmen

Förutom att använda direktlänkarna här till höger till respektive program så kan du få veta mera om vad som händer inom Interreg-programmen, till exempel informationsmöten och kommande ansökningsomgångar, genom att besöka kalendariet på interreg.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Länkar till programmen

Tillväxtverket
Europeiska Unionen