Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Östra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverigeoch utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Östra Mellansverige är inriktat mot tre tematiska mål.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
    38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och stärka processer som leder till att innovationer kommersialiseras.
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
    33,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång till riskkapital, möjlighet till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att underlätta internationalisering.
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 24,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska bidra till att miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv.

Programdokument

Innehållet i programmet för det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige är godkänt av EU-kommissionen och den svenska regeringen.PDF

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for East Middle SwedenPDF

Möjligt att ansöka från programmet

Läs mer om aktuella ansökningsomgångar för programmet på sidan Ansöksningsomgångar

Till er som planerar att göra en ansökan

Förutsättningarna för att starta ett projekt inom programmet Östra Mellansverige har ändrats i vissa delar. Det är viktigt att ni som planerar för ett projekt läser om förändringarna.

Läs mer om förutsättningarna för Östra Mellansverige

Genomfört i programmet under 2015

Läs en sammanfattning om vad som genomfördes inom programmet Östra Mellansverige under 2015PDF

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Östra Mellansverige ingår fem län: Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

70 miljoner euro

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Nyheter

beviljade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats i programmet Östra Mellansverige.
Sök i Projektbanken

Tillväxtverket
Europeiska Unionen