Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Småland och Öarna

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen. Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål.

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här.
 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor öka ytterligare.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Insatserna ska fokusera på att samordna processer som är kopplade till investeringar för ökad tillgång till bredband. Det handlar dock inte om direkta stöd till bredbandsinvesteringar.

Programdokument

Innehållet i programmet för det regionala strukturfondsprogrammet  Småland och Öarna är godkänt av EU-kommissionen och den svenska regeringen.PDF

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Småland and the IslandsPDF

En kort version av programdokumentet

Ladda ner en kort version av programdokumenten för Småland och Öarnalänk till annan webbplats

Möjligt att ansöka från programmet

Läs mer om aktuella ansökningsomgångar för programmet på sidan Ansöksningsomgångar

Genomfört i programmet under 2015

Läs en sammanfattning om vad som genomfördes inom programmet Småland och Öarna under 2015PDF

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Småland och Öarna ingår fyra län: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

66 miljoner euro

Nyheter

beviljade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats i programmet Småland och Öarna.
Sök i Projektbanken

Tillväxtverket
Europeiska Unionen