Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Västsverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag.

Programmet består av tre insatsområden:

  • Samverkan inom forskning och innovation 43,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
  • Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
  • Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 14,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

Projekt för hållbar stadsutveckling i Göteborgs stad kan finansieras inom alla tre insatsområdena. Minst fem procent av programmets pengar ska användas till det.

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Västsverige ingår Västra Götalands och Hallands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

56 miljoner euro

40 procents medfinansiering

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat.

Nyheter

beviljade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats i programmet Västsverige.
Sök i Projektbanken

Tillväxtverket
Europeiska Unionen