Tillväxtverket

EU-program

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Så gör EU nytta i Sverige

Varför finns Regionalfonden, vem kan söka pengar och för vad?

Kvinna jobbar med laptop i offentlig miljö

Våra EU-program

I listan hittar du snabbt till rätt program

Sidospegel på bil.

Projektbanken

Här ser du vilka projekt som beviljats stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Två personer tittar på dator.

Inspiration och resultat

Här kan du få en inblick i några av alla dessa projekt och vad de gör för att lösa våra samhällsutmaningar.