Tillväxtverket
Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU-program

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.

Hög med böcker.

Handbok

Handbok för EU-projekt är en vägledning för er som genomför ett EU-projekt eller som planerar för det och vill ansöka om stöd.

Hand som skriver med penna på papper.

Blanketterna

Blanketter för att söka stöd, ansöka om utbetalning och rapportera ditt projekt, se Ansök och rapportera längst ned på sidan.

Tre personer som tittar och lyssnar.

Projektbanken

I Projektbanken finns alla projekt som Tillväxtverket har beviljat EU-stöd till. Det är en databas där du kan söka enskilda projekt.

Två personer tittar på en affisch.

Affisch till ert projekt

Ni som beviljats EU-stöd ska informera om stödet genom att sätta upp en affisch i A3-format i anslutning till ert projekt.

Backspegel på bil.

Projekten gör nytta

Runt om i Sverige finns projekt som har fått EU-stöd för att utveckla sin region. Läs exempel på vad de gör och vilka mål de vill nå.

EU-flaggor och Sverigeflaggor.

eufonder.se

Genom eufonder.se får du tillgång till fler av programmen inom ESI-fonderna, Europeiska struktur- och investeringsfonderna, i Sverige.