Tillväxtverket

Ämnesområden

Här hittar du aktuella ämnesområden och kunskap inom företagsutveckling och hållbar tillväxt.

Två kvinnor som pratar.

Affärsutveckling

Företag gör fler affärer genom internationalisering och innovation.

Mobiltelefon

Digitalisering

Fler företag använder den digitala tekniken. 

Kvinna som renoverar ett fönster.

Förenkling

Företagens kostnader för regler och myndighetskontakter minskar.

Man och kvinna på en uteservering.

Kompetens­försörjning

Fler företag har tillgång till rätt kompetens.

Ung kvinna som häller upp kaffe på ett café.

Regional kapacitet

Alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling.

Kvinna som ser glad ut.

Turism och besöksnäring

En växande sektor som ger konsumtion i flera branscher.

Man och kvinna på en uteservering.

Livsmedelsstrategi

En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Populära teman