Tillväxtverket

Affärsutveckling

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. God ägarstyrning kan ta svenska ekonomin till månen

  Ashley Tott har lång erfarenhet av ägarstyrning, bland annat från Londons finanssektor. Sedan drygt 10 år tillbaka arbetar han med företagsrådgivning och…

  Insatser Företag Företagande Affärsutveckling

 2. Vi ser en ökad efterfrågan på extern kompetens till styrelser

  Gunvor Engström har lång erfarenhet av styrelsearbete, både i form av flera styrelseuppdrag och många år i företagsledningar. Sedan april 2018 är hon ordförande…

  Insatser Företag Företagande Kompetens Affärsutveckling

 3. Ägare, styrelse och vd behöver hållas isär

  Satish Sen är styrelseordförande för Fitness Brands, som är en koncern med fyra fitnessföretag, två i Norge och två i Sverige. Här berättar han om hur…

  Insatser Företag Företagande Kompetens Affärsutveckling

 4. Dynamiska glas – en ny nordisk industri

  Med uppkopplade fönsterglas som snabbt och enkelt kan förändra byggnaders ljus- och värmeinsläpp gör sig Uppsalabaserade ChromoGenics redo att ta över…

  Insatser Företag Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 5. Utveckla cirkulära affärsmodeller

  Har ditt företag påbörjat sin resa mot att blir mer cirkulärt och behöver stöd i att utveckla arbetet? Ansök till C-voucher och få stöd av en affärsutvecklare…

  Utlysning Företagande Affärsutveckling

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

En kvinna och en man arbetar i en industrilokal.

Smart industri

Här lyfter vi fram inspirerande exempel på utveckling och förnyelse i industriföretag.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.