Tillväxtverket
Kvinnar sätter upp en lapp på en tavla i kontorsmiljö

Checkar

Checkar är vår finansiering direkt till företag. Det kan handla om att ta in extern kompetens för att stärka företagets konkurrenskraft.

Följande checkar kan sökas under 2019:

Affärsutvecklings­checkar för internationalisering

Med dessa checkar får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. Checken kan även användas till att utreda frågor kopplade till Brexit.

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet, dock inte hos Gotland, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som har andra stöd.

Mer information om checkar för internationalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Mer information om checkar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för sociala företag

Är samhällsnytta den främsta drivkraften i ditt företag? Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärsmodellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör.

Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Till utlysningen checkar för affärsutveckling i sociala företag

Frågor och svar om checkar för affärsutveckling i sociala företag

Automationscheckar

Ni som är ett litet eller medelstort företag kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens.

Till utlysningen Robotlyftet - Automations­checkarBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.