Tillväxtverket

Cirkulära affärs-modeller

En affärsmodell är sättet som företag skapar, levererar och fångar värden. Med andra ord hur företaget fungerar och tjänar pengar.

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Äng och skog

C-vouchers verktygslåda

Projektet har utvecklat en verktygslåda för omställning till cirkulär affärsmodell. Verktygslådan kan användas av dig som utvecklar program eller insatser till företag.

Kvinna och man vid klädställning

Gör din egen cirkulära affärsmodell

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärs­modeller. Hyra istället för köpa? Använda varandras restprodukter som gruva?

Rapport om industriell symbios 

I rapporten ”SMEs in the industrial sector” identifieras fördelar, utmaningar och förutsättningar för små och medelstora företag inom industrin med att delta i nätverk för industriell symbios. Rapporten innehåller även rekommendationer för att främja att fler företag utvecklar cirkulära affärsmodeller.

Rapporten är på engelska.

Rapporten "SMEs in the industrial sector”