Tillväxtverket
Hand pekar på del av en världskarta.

Internationali­sering

Världens ekonomier flätas samman allt mer. Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Globaliseringen innebär stora möjligheter för små och medelstora företag och för Sveriges regioner att utvecklas. Internationaliserade företag är mer utvecklingsinriktade och har en högre tillväxtvilja, men många upplever hinder för internationalisering.

Se filmen Så jobbar Tillväxtverket med internationalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt uppdrag inom internationalisering

  • Ta fram och sprida kunskap om företagens behov av internationalisering
  • Vara kompletterande till andra aktörer, främst Business Sweden, Visit Sweden och Almi
  • Samverka och initiera samverkan på områden som vi anser befogat utifrån vår kunskap om företagens behov och regionernas förutsättningar och prioriteringar
  • Vara en kunskapsnod för internationalisering inom det regionala tillväxtarbetet, med särskilt fokus på gränsöverskridande projekt och utgöra stöd för strategiskt regionarbete och regionalt utvecklingsansvariga