Tillväxtverket

Kunskap och verktyg

Tips på kunskap och digitala verktyg vid rådgivning om export.

Kunskap om export

Regionalt internationaliseringsindex

Tillväxtverkets regionala internationaliseringsindex är ett sätt att illustrera hur internationellt integrerade olika regioner är vad gäller handel, näringsliv, arbetsmarknad och turism. Indexet gör det möjligt att följa hur internationaliseringen utvecklas över tid i olika regioner (län) och vad som är drivande bakom internationaliseringen.
Regionalt internationaliseringsindex

Regional exportstatistik för varor och tjänster

Tillväxtverket har tillsammans med SCB tagit fram regional exportstatistik för varor och tjänster för åren 2016–2021.
Regional exportstatistik

Fungerar exportfrämjandet? – Motiv, aktörer och effekter

Tillväxtanalys kunskapsprojekt där effekterna av svenska statliga exportfrämjande insatser utvärderas. I rapportserien beskrivs de små och medelstora företagens export och vad som hindrar deras handel. Sveriges exportfrämjande jämförs även med andra länder i Europa.
Fungerar exportfrämjandet? Läs mer på Tillväxtanalys webbplats

RES-aktörernas exporterbjudanden

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer i andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Här är en översikt över det som företagare kan få stöd med från aktörerna inom regional exportsamverkan.
Stöd för dig som vill exportera

Sweden on the go - privat konsulthjälp

På webbplatsen swedenonthego.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar Sveriges handelskamrar konsulter med internationell expertis som kan hjälpa företag vidare i sin exportsatsning.

#GoInterLab

Seminarieserien #GoInterLab är ett samarbete mellan Tillväxtverket och Business Sweden där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering. Vårt fokus är att lyfta studier, forskningsresultat och rapporter och applicera det i praktiska sammanhang. En ambition är också att lyfta fram ny kunskap som bidrar till nya möjligheter för svenska företags internationalisering. Här kan du ta del ta del av de senaste seminarierna:

# GoInterLab Skenande elpriser och regionala utmaningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 11 november 2022
# GoInterLab Förändringar i globala leverantörskedjor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 16 september 2022
# GoInterLab Exportfrämjande i osäkra tider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 8 april 2022