Tillväxtverket

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

Vilka löser våra samhällsutmaningar?  I filmen berättar Admir om hur idrott stärker barns självförtroende, Liisa visar teknologi som gör skillnad för bönder i Nigeria och Johan arbetar med Nordens första social supermarket. Tre sociala företag som tänker nytt och innovativt, och gör samhällsnytta på riktigt.

Sociala företag är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle, eftersom deras företagsidé är att tänka nytt och innovativt kring samhällets stora utmaningar. Regeringen satsar därför totalt 150 miljoner under 2018-2020 på att stärka och utveckla socialt företagande. Målet är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket ligger helt i linje med FN:s Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen.

Ett fält med vetestrån.

Kunskapsbank för dig som vill göra skillnad

Vilka verktyg behöver du för att göra skillnad? Vi har samlat rapporter, filmer, anbudsskola och mycket mer kring sociala företag och samhällsentreprenörskap på en plats.

Tre personer som odlar tomater.

Blogg: Bounce back or forward?

När vi alla har skakats om i grunden och behöver ställa om, har vi också en möjlighet att bygga hållbara samhällen som passar vår globala, tätt sammanlänkade, vardag bättre.

Sociala företag ligger i tiden

EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt. Både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Affärsutveckling som ger samhällsvinst

45 sociala företag har fått finansiering för att utveckla sin affärsmodell, bli bättre på effektmätning och för att utveckla affärer med en offentlig aktör. Företaget BeChange finns där för de som vill göra en grön omställning. Deras affärsutveckling hjälper till att minska klimatpåverkan och klimatångest. Läs intervju med Bechange.

Hela Sveriges engagemang

17 av 21 regioner i Sverige arbetar med att stärka sociala företag och samhällsentreprenörskap i Sverige. Vi har även 13 strategiska projekt som arbetar på nationell nivå. För att bygga ett hållbart samhället behövs företag som arbetar med exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, enklare vägar till jobb och jämställdhet.

Starta socialt företag

Funderar du på att starta ett socialt företag? Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hjälper dig att planera och komma igång med ditt företag. Du kan också få kostnadsfri rådgivning i din region. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sociala medier

Här har vi två grupper där du kan inspirera andra, hitta och sprida kunskap, nya samarbeten och mycket annat.

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialt företagande på Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr (kommunikatör)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54

Nina Dahlman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9195