Tillväxtverket
Man sitter och läser på telefon i en hotelllobby.

Hållbar turism

Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt både i Sverige och globalt. Turism innebär ett stort antal resor vilket ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Samtidigt bidrar turismen positivt till företags och samhällens ekonomiska och sociala utveckling.

Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har även behovet och intresset ökat för både företag och destinationer att arbeta mer hållbart. För att öka hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen lyfts certifiering fram som ett av de främsta verktygen.

Definition Hållbar turism:

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Kunskap om hållbarhet

Många regioner och organisationer har tagit fram material för att sprida lärdomar om hållbarhet inom besöksnäringen. Nedan är handböcker framtagna av Energikontor Sydost, Region Uppsala och Tourism i Skåne.

Handbok: Cirkulär ekonomi i besöksnäringen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christina Rådelius, ansvarig Hållbar turism 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6507