Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

 1. Stärk företagens konkurrenskraft med säker digitalisering

  Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande…

  Utlysning Affärsutveckling Digitalisering

 2. Automationscheckar

  Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka…

  Företag Affärsutveckling Digitalisering

 3. Deeptech i Sverige - möjligheter och utmaningar

  Deeptechföretag har en enorm potential att bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar och stärka Sverige som ledande industri- och innovationsnation…

  Digitalisering

 4. Digitala innovations­hubbar i Stockholm

  Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via…

  Utlysning Företag Regioner Digitalisering Finansiering

 5. Klimatsmart transpor­tkedja

  Är du intresserad av att veta mer om hur digitalisering kan minska utsläpp från transporter? Den här rapporten beskriver en rad aktiviteter om hur det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Digitalisering

Man sitter vid dator i köket

Klimatsmart transportkedja

Hur kan digitalisering minska utsläpp från transporter? Den här rapporten beskriver en rad aktiviteter om hur det kan gå till både i enskilda företag och i samverkan mellan företag.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Insikter om Smart industri

Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka. Insikterna är baserade på flera uppdrag inom Smart industri.

En man handlar av en kvinna

Stärkt digital affärskompetens

Nya insatser för att stärka besöksnäringens småföretag att ta nästa utvecklingssteg för att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Checkar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik.