Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

 1. Checkar för digitalisering

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Ansökningstiden är olika för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni stärka…

  Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 2. Informationssäkerhet – en viktig strategisk förmåga hos tillväxtbolag

  Små och medelstora företags möjligheter och utmaningar att digitalisera och växa i en värld där informations- och cybersäkerhet blir allt viktigare Digitaliseringen…

  Företag Andra aktörer Digitalisering

 3. Cybersäkerhet och Sveriges nuläge

  Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten…

  Företag Digitalisering

 4. Exchange between Austria and Sweden

  In October 2019, the Austrian Digitalisation Agency, DIA and Tillväxtverket launched a joint initiative aiming to improve processes of digitalisation in…

  Digitalisering

 5. Digital spetskompetens – den nya renässans­människan

  Rapportens titel är enligt författarna vald för att ”belysa de många krav och förväntningar som läggs på den digitalt spetskompetente i att vara såväl…

  Publikation Digitalisering

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Med automationscheckar kan ni ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

EU-flaggan.

Skapa förnyelse i industrin

Tillsammans med regionerna och nyckelaktörer fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja hållbar produktion.

Kvinna sätter upp post-it-lappar

Öka digital kompetens

Läs om projekten som vidareutvecklar arbetssätt, metoder och analysverktyg för att stärka mindre företags digitala konkurrenskraft och öka affärsnyttan.

Flera personer har en workshop runt ett konferensbord.

Företag på landsbygderna

I samverkan med Almi genomförs satsningen Digitalisering 2020. Den vänder sig till små och medelstora företag på våra landsbygder som vill utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering.