Tillväxtverket
Män och kvinnor sitter runt ett kontorsbord med flera datorer.

Digitala Innovationshubbar

De Digitala Innovationshubbarna är en del av EU programmet ”Digital” inom Europeiska unionens kommande långtidsbudget 2021-2027. Digital är ett nytt program med målet att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik.

Sverige har tilldelats fyra Europeiska Digitala Innovation hubbar, EDIH som finansieras via EU programmet Digital:

 • Health Data, HDS
 • DigITHub Sweden
 • Swedish Network for Sustainable Digitalisation and Human-Centric Factory Transformation
 • EDIH for Digital Transformation of the Aviation and Aerospace Industry (Aero)

Ytterligare sex sökande håller så hög kvalité att de kvalificerade sig som Europeisk Digital Innovations hub så kallad ”Seal of Excellence”. De kan delta i programmet men måste hitta annan finansiering.

European Digital Innovation Hubs, EDIH fungerar som en one stop shop för små och medelstora företags digitalisering och konkurrenskraft. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier. EDIH kommer också att tillhandahålla finansiell rådgivning och utbildning som är nödvändigt för en framgångsrik digitalisering. Hållbarhet är också en viktig aspekt för att reducera energiåtgång och koldioxidutsläpp.

Målet med programmet är att ta digital teknologi till företag, medborgare och offentliga organisationer. Programmet kommer att stödja projekt inom följande nyckelområde: högpresterande datorer (HPC), Artificiell Intelligens, Cybersäkerhet och Avancerade digitala färdigheter. Programmet ska säkerställa användandet och spridandet av teknologierna bland annat genom Europeiska Digitala Innovations Hubbar.

Tillväxtverket har fram till mars 2025 uppdraget att samordna och koordinera de Digitala Innovationshubbaran.

Digitala innovationshubbar som finansieras via EU programmet digital

Health Data Sweden

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Samlar några av Sveriges största vårdgivare, tyngsta universitet, topprankade inkubatorer och mest uppkopplade klusterorganisationer i syfte att underlätta digital transformation inom vårdsektorn, där innovation i dagsläget i hög utsträckning hindras av bristande tillgång till medicinsk data. Sverige är redan starkt inom datadriven medicin, men med ökad koordination och transparens mellan offentliga och privata aktörer i sektorerna finns potential att bli världsledande.

Samarbetspartners

 • Stiftelsen Compare
 • Future Position X FPX
 • Högskolan Halmstad
 • Region Kalmar
 • Region Västerbotten
 • Bron innovation
 • Linnéuniversitet
 • Blue Science Park
 • EIT Health Scandinavia
 • Uppsala Universitet
 • Stockholm Universitet
 • RISE
 • Karolinska Institutet
 • EIT Digital Sweden
 • Stiftelsen Vetenskapsstaden
 • STUNS
 • Region Stockholm

Kordinerande projektpart

 • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Digital Transformation of Aviation and Aerospace

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Syftet med EDIH Digital Transformation of Aviation and Aerospace är att konsolidera och utnyttja befintliga testbäddar, infrastruktur, resurser och expertis inom områdena högpresterande databehandling, AI och cybersäkerhet för att ytterligare utveckla kapacitet och erbjudande till små och medelstora företag som arbetar inom svensk och europeisk flygindustri.

Samarbetspartners

 • Norrköping Science Park
 • Independent Business Group
  LiU
 • RISE

Kordinerande projektpart

 • Norrköping Science Park

DigIT Hub Sweden

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

DigIT Hub Sweden hjälper företag och offentlig sektor i södra Sverige att digitalisera, med särskilt fokus på initiativ inom ”Smarta Städer” och ”Smart Tillverkningsindustri”. Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven inom varje organisation varierar. Genom DigIT Hub använder vi digitalisering som en motor för att skapa hållbara och effektiva arbetssätt, stärkt konkurrenskraft, och bättre anpassade tjänster i regionen. Vi hjälper organisationer i Skåne, Blekinge och Kronoberg att hänga med i den digitala omställningen, och möta förväntningar hos kunder, anställda, och medborgare som blir alltmer digitala.

Samarbetspartners

 • Linné Universitetet
 • Media Evolution
 • Växjö Kommun
 • Lunds Universitet
 • Helsingborg Stad
 • Campus Ljungby
 • Blue Science Park
 • RISE
 • Scanfil Vellinge AB
 • Epic Teknikenshus
 • Växjö Linnaeus Science Park
 • Nolato MediTech
 • TechTank
 • VATI of Sweden
 • Lunds Kommun
 • Malmö Universitet
 • Malmö Stad
 • IUC Syd
 • QCM
 • Växjö Energi
 • Wexnet
 • Sigma Connectivity
 • Ideon Science Park

Kordinerande projektpart

 • Mobile Heights

Swedish EDIH for Smart Manufacturing Industries

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Syftet med den svenska EDIHn för Smart Manufacturing Industies är att stärka, skapa och sprida tjänster som stödjer tillverkande små och medelstora företags (SMF) i deras digitala omställning och att stödja deras arbete med hållbar produktion. Konsortiet stödjer en struktur med starka regionala noder med en bred mängd tjänster till SMF. Varje nod följer en mall med "en one stop shop", en kontaktpunkt med verifierad expertis och erfarenhet av att arbeta med SMF, länkad med en akademisk partner som har relevant produktionsforskning samt utbildning för yrkesverksamma inom området.

Samarbetspartners

 • Mälardalens Universitet
 • Mälardalen Industrial Technology Center, MITC
 • Chalmers
 • Södertälje Science Park
 • RISE
 • Skövde Högskola
 • KTH
 • EIT Mauf CLC

Kordinerande projektpart

 • Mälardalens Universitet

Seal of Excellence

Digital Impact North

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Digital Impact North, DIN utgör en regional kraftsamling som samordnar, stödjer, driver och accelererar existerande satsningar inom det övergripande tematiska området Smart Sustainable Society och syftar till att skapa nya satsningar inom IT- och digitaliseringsområdet utifrån en gränslös samverkan över sektorer, branscher och organisationer. DIN arbetar med digital innovation och förnyelse inom och mellan följande tematisk-regionala områden; Smart Industri, Samhällstjänster och infrastruktur, Biokemi samt Hälsa och Life Science.

Samarbetspartners

 • Umeå universitet
 • RISE
 • Region Västerbotten
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Umeå kommun
 • Kommunförbundet Partnerskap Inland
 • Science Park Umeå
 • Skellefteå Science Park
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Länstyrelsen Norrbotten
 • Boliden Mineral
 • Luossavaara-Kirunavaara AB
 • Uminova Innovation
 • Skogstekniks Klusteret
 • Handelskammarens Service
 • Garantia ek förening
 •  

Kordinerande projektpart

 • Umeå universitet

IND Tech

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

IND Tech EDIH kommer att etablera en one-stop-shop för digital transformation som hjälper företag att dynamiskt svara på framtida utmaningar och tillhandahåller de tjänster som behövs. IND Tech kommer att vara en nod av intensiv innovation och djup kunskap, som avsevärt kommer att bidra till tillväxt och konkurrenskraft för den svenska industrisektorn och samtidigt lägga grunden för ett europeiskt industriellt flaggskeppsinitiativ. Processindustrins utmaningar utgör stora affärsmöjligheter för små och stora företag.Samarbetspartners
 • Luleå tekniska universitet
 • Mälardalens Universitet
 • RISE
Kordinerande projektpart
 • Luleå tekniska universitet

AI Sweden

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

AI Sweden går samman med RISE, DIGG och SKR för att bygga en AI fokuserad EDIH med uppdraget att främja SMF och offentliga sektorns kapacitet att använda AI. EDIH kommer att stärka befintliga tjänster och resurser, bygga på etablerade relationer och ha en sund finansiering på plats från nationella myndigheter, regioner och ett brett partner-ekosystem. AI Sweden erbjuder redan tjänster inom de fyra områdena; test och validering, utbildningar och färdigheter, stöd för finansiering och ekosystem. Som en EDIH finns möjligheten att stärka deltagande regioner ytterligare och att nå SMF som idag ännu inte kommit igång med sin AI transformation. Förutom att stärka kapaciteten och de regionala smarta specialiceringsstrategierna kommer EDIH också att fungera som en stödorganisation för AI-frågor för övriga svenska EDIHer.

Samarbetspartners

 • Lindholmen Science Park
 • Bron innovation
 • Luleå Science Park
 • Skellefteå Science Park
 • Linköping Science Park
 • Örebro universitet
 • Mälardalens Universitet
 • RISE
 • Halmstad Business Incubator
 • Kista Science City

Kordinerande projektpart

 • Lindholmen Science Park

Additive Manufacturing European Digital Innovation Hub

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Additive Manufacturing-EDIH kommer att ge viktiga digitala framsteg i Additive Manufacturing-processen inom AI och cybersäkerhet till små och medelstora företag och offentlig sektor genom följande huvudaktiviteter, test före investering, kompetens och utbildning, innovationsekosystem och nätverk och stöd till att hitta investeringar. Fokusområdet är digitalisering och addaptiv tillverkning. Med plattformen skapad av RISE och Chalmers inom digital tillverkning kommer högkvalitativ digital transformationskompetens spridas till små och medelstora företag och offentlig sektor.

Samarbetspartners

 • Chalmers Industriteknik
 • RISE
 • IUC
 • Industrial Development
 • Center West
 • Industriellt utvecklingscenter Sjuhärad

Kordinerande projektpart

 • Chalmers Industriteknik

Smart Agtech Sweden

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Smart Agtech Sweden är en kraftsamling med visionen att genom smart digital teknik förvandla det svenska livsmedelssystemet till världsledande vad gäller hållbarhet och konkurrenskraft. Genom en pallet av verktyg är strategin att sprida och utveckla digital teknik inom jordbruket och dess ekosystem med fokus på små och medelstora företag och offentlig sektor. Insatserna handlar om att integrera livsmedelssystemet med IKT-sektorn och andra EDIHs i Europa. Ett nyckelord är Smart Farming de vill säga jordbruk och djurhållning med precision och med hållbarhet som ledstjärna.Samarbetspartners
 • RISE
 • Agrovest
 • Linköping Universitet
 • Science Park Skövde
 • Krinova
 • SLU Holding
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 •  
Kordinerande projektpart
 • RISE

Sweden ICT

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Sweden ICT är ett konsortium med sex ledande ICT fokuserande science parks spridda över hela Sverige; Ideon/Lund, Blue/Karlskrona, Linköping, Lindholmen/Göteborg, Kista samt Luleå. Vi bygger på regionala styrkor och är sammankopplade med företag med nationell närvaro såsom Ericsson såväl som med nationella initiativ finansierade av ex. Vinnova och Tillväxtverket. Genom att etablera en EDIH, strävar Sweden ICT att ge SMF och offentlig sektor den bästa plattformen för digitaliseringskompetens och koppla ihop med relevanta projekt i Sverige och övriga EU.

Samarbetspartners

 • Blue Science Park
 • Linköping Science Park
 • Ideon
 • Lindholmen Science Park
 • Luleå Science Park
 • Stiftelsen Elektronikcentrum Kista

Kordinerande projektpart

 • Blue Science Park

Digitala hubbar

Ocean Digital Innovation Hub Sweden

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

I linje med EUs strategi för blå tillväxt har Ocean Digital Innovation visionen "Digitalisering av Havet" och ett uppdrag "att möjliggöra en hållbar tillväxt av den blå ekonomin genom AI och digitalisering". ODIH bygger på omfattande pågående blåekonomiska aktiviteter och infrastrukturer inom industri, forskningsorganisationer och den offentliga sektorn, t.ex. Ocean Data Factory Sweden, LIGHTHOUSE, Blå Gotland Centrum.

Samarbetspartners

 • Göteborg universitet
 • UGOT
 • Chalmers
 • RISE
 • IVL
 • SMHI
 • AI och Sweden

Kordinerande projektpart

 • Göteborg universitet

Mid Sweden Industry and GovTech (MIGTHY)

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Mid Sweden Industry och GovTech EDIH (MIGHTY) täcker Norra Mellan Sverige och Mellersta Norrland. MIGHTY samlar det befintliga innovationssystemet i MIGHTY regionen för att öka den digitala omvandlingen till en högre nivå av användning av AI, HPC och Cybersäkerhet. MIGHTY accelererar antalet små och medelstora företag i digital transformation genom att sprida avancerade digitala färdigheter och öka användningen av digital kapacitet och interoperabilitet. Målet är att driva den regionala tillväxten för att förbättra affärer och digitalisera den offentliga sektorn.

Samarbetspartners

 • RISE Hudiksvall
 • Bron innovation
 • Fiber Optic Valley
 • Future Position X
 • Sandbacka Science Park
 • IUC

Kordinerande projektpart

 • RISE

Digitalt driven byggautomation

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

 • Sverige har ledande företag inom byggsektorn, samt att vi har en framträdande position inom organisering av arbetsprocesser och digitalisering av offentlig sektor. Om vi till detta lägger att byggsektorn har en väldigt låg produktivitetsutveckling, men att den digitala mognaden nu har skjutit i höjden, så får vi ett ekosystem som är redo för en stor mängd innovationer, drivna av digitalisering, EDIHn samlar svensk kompetens inom automatiserat byggande och visar hur starkt de driver utvecklingen, samt att vi visar på potentialen i vad EDIHn skulle kunna göra med starkare ekonomiskt forskningsstöd. Det automatiserade byggandet i Sverige är väl positionerat att bidra på ett centralt sätt till Sveriges och EUs konkurrenskraft genom att utveckla digitaliserat baserat byggande.
  • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  • Luleå Tekniska Universitet, LTH
  Kordinerande projektpart
  • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Arctic Digital Innovation Hub (ArcticDIH)

Projektsammanställning från Vinnovas utlysning

Ska en "one-stop shop" för små och medelstora företag. SMF med ambitioner inom området "Digitala tjänster" - till förmån för alla SMF i norra Sverige. Specialitet är avancerad rymdanalys och grön databehandling.

Samarbetspartners

 • RISE ICE
 • LTU system and space technology
 • LTU Business
 • Actic Business

Kordinerande projektpart

 • RISE

Kontakt

Mats Wessman, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se