Tillväxtverket

Digitalisera företag i landsbygder

Tillväxtverket genomför under åren 2021-2024 insatser för att stärka mikro- och småföretag i landsbygder genom digitaliseringens möjligheter. Satsningarna ska bidra till fler hållbara företag och på sikt skapa fler arbetstillfällen i landsbygder.

Logotyp för EU-jordbruksfonden

Insatserna syftar till att öka företagens digitala mognad för att utveckla sin verksamhet och sina affärer. Det här gör vi som en del av att stärka Sveriges landsbygder. 

Vi har tidigare genomfört 13 projekt för att få mer digitala småföretag i landsbygder. Vill du veta hur det gick? Titta gärna på de tre filmerna nedan och läs om alla 13 projekten.

Små företag i Värmland har blivit mer digitala efter coachning

App ger små företag chans att möta experten de behöver

Regioner vill se fler digitala företag i landsbygder

Kontakt

Per-Olof Remmare
Anna Goldie
Kicki Juopperi

E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se