Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Men små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Förutsättnings­studier

Den kostnadsfria förutsättnings­studien genomförs av IUC, RISE, Automation Region och Robotdalen. Den innebär att en automations­expert hjälper till att kartlägga ert företags behov och att undersöka hur en ny automationslösning ger bäst effekt. I nästa steg kan ni söka en Automationscheck.

Tre personer framför en whiteboard.

Automations­checkar

Företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka stöd i form av automations­checkar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete. Inför denna ansökan ska ni ha gjort en förutsättnings­studie.

Fler erbjudanden inom Robotlyftet

Kunskapsmöte om automation

Kostnadsfria seminarier och workshops ger ert företag en överblick om möjligheterna med automation och robotisering.

Läs mer om kunskapsmöten på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Automation Expo

Kostnadsfria regionala minimässor med fokus på automation och robotisering. Syftet är att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar.

Läs mer om Automation Expo på IUC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning i beställarkompetens

Så att ni kan ställa rätt krav och beställa utrustning anpassad för era behov. Kostnadsfritt.​

Läs mer om utbildningen på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om några företag som gått utbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Ta del av ett verktyg för ökad beställarkompetens (utvecklat av Automation Region).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inspireras av andra företag

Inspireras av andra företag som har genomfört eller tagit första steget att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Levererar visir till sjukvården

Ljungby Tech hade gjort en förutsättnings­studie och planerade en robotcell när coronavirusets konsekvenser blev tydliga. Nu ska istället en miljon ansiktsvisir produceras.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Jobbar för ökad automatisering

Nyby Bruk har tillsammans med en coach från Robotlyftet gjort en förutsättningsstudie. De planerar nu en installation för automatiserad montering av plastkomponenter.

Man sittande vid bord i industrilokal

Förstudie ger till­fälle till reflektion

WME Mechanics i Ystad gör analyser av flöden och processer som grund för nya strategier.  

Personer i samspråk på teknikmässa

Robotisering för ökad produktivitet

För TYRI i Göteborg är det avgörande att vara i framkant både vad gäller teknik och kvalitet.

Två personer framför maskin i industrimiljö

Ny produkt och nya kundgrupper

Företaget Rögle Tröskeln har identifierat nya möjligheter för automation och robotisering vid lackering av trösklar. Ökad miljö­medvetenhet har vart en drivkraft.

Byggarbetsplats

Utreder inför robotinstallation

Företaget VSAB svetsar med automatisk svetsutrustning men även mycket manuellt arbete. Nu vill företaget undersöka möjligheterna att installera en robotstation.

Informationsmaterial

Behöver du prata om Robotlyftet i något sammanhang? Här finns samlad information som du kan använda dig av då du sprider budskapet.

Använd denna powerpointPDF

Film om Robotik

Robotiken är fortfarande bara i sin linda, men utvecklingen börjar ta fart. Se Robotdalens film om robotik nedan.

Tillväxtverket bloggar

Läs våra två senaste bloggar som om digitalisering och robotisering.

Två personer arbetar i industrilokal

Industrins digitalisering

Många små och medelstora industriföretag har tagit kliv framåt. Men jobbet är långt ifrån klart.

Man och robot

Fler robotar i svensk industri

Den senaste statistiken från International Federation of Robots visar att trenden med minskade robotinvesteringar har brutits.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på , lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt som Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - erbjudanden och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Goldie tel: 08-681 66 10

Björn Langbeck tel: 08-681 92 13

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78

E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se