Tillväxtverket

Metoder och verktyg

Det finns ett behov av beprövade arbetssätt och välfungerande metoder och verktyg för att ta arbetet inom Smart industri framåt. Det finns redan idag ett antal metoder och verktyg som stärker företagens förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin utveckling. Nedan presenterar vi några av dessa och fler kommer.

Metoder

Tre personer framför en whiteboard.

Kickstart Digitalisering

Metoden består av en workshopserie där små och medelstora industriföretag träffas och får inspiration och hjälp med att påbörja eller fortsätta sin digitaliseringsresa - oavsett var på resan de befinner sig.

Metoden Kickstart digitalisering

Kille med dator på armen.

Indigo

Metoden går ut på att identifiera företag, analysera behov och digital mognad, definiera digitaliseringscase och arbeta med företagen. Företagen ska få ökad förmåga att implementera digitala lösningar.

Metoden Indigo

Tre personeri industrilokal.

Digicoachning Västerbotten

Metoden går ut på att skapa en kartbild över hur företag ska kunna genomföra sin digitaliserings­­resa på ett strukturerat sätt och genomföra investeringar och satsningar i rätt ordningsföljd.

Digicoachning Västerbotten

Kvinna som jobbar.

DigiLean

Metoden går ut på att synliggöra och genomlysa industriföretagens flöden, processer och digitala förmåga. DigiLean kopplar ihop de digitala öarna, förbättrar flödet och möjliggör rätt investeringar.

Metoden DigiLean

Verktyg

Tjej som arbetar vid dator i industrilokal.

Dags att digitalisera!

En kunskapsbank för den som vill utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering. Här finns tankar, tips och erfarenheter från experter, forskare och företagare. Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.

Dags att digitalisera! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Arbeta strategiskt med kompetens

Personalstark är ett verktyg för den som vill utveckla sitt företag genom ny kompetens eller befintlig personal. Här finns guider, mallar och tips som gör det enkelt att arbeta strategiskt med kompetens­försörjning.

Personalstark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.