Tillväxtverket
En kvinna står vid en robot i en industri

Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Men små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Automation för tillväxt

Automatisering och robotisering skapar stora möjligheter för svenska företag. Filmen med Jonny Warg, tekniskt ansvarig och Niklas Gustafsson, bryggmästare visar hur Barlingbo Bryggeri utvecklat sin produktion med hjälp av automation och gått från 300 000 till 2 miljoner flaskor per år med samma personal.

Flexibel automation

Automatisering och robotisering skapar stora möjligheter för svenska företag. Filmen visar hur Norrebo träindustri genom att investera i en flexibel och flyttbar robot fått bättre lönsamhet och ökad kapacitet. Medverkar i filmen gör Thomas Strand, industricoach Träcentrum, Carl Ottosson, VD och delägare, Norrebo Träindustri som du även kan läsa en intervju med om du vill veta mer.

Lönsam automation i industrin

Automatisering och robotisering skapar stora möjligheter för svenska företag. Filmen visar hur automation bidragit till fler arbetstillfällen, högre maskinutnyttjande och högre lönsamhet hos Mora CNC AB. Medverkar i filmen gör Ingemar Dahlström, VD, CNC och Heidie Dahlström, logistikchef, Mora CNC.

Industriell utveckling med offentligt stöd

Automatisering och robotisering skapar stora möjligheter för svenska företag. Filmen visar hur DeltaNordic genom att ta in extern hjälp kraftigt förbättrat sin leveranssäkerhet. De har deltagit i Produktionslyftet, Robotlyftet och SIMMITT. Medverkar i filmen gör Fredrik Nilsson, produktionstekniker, DeltaNordic och Marcus Edholm, platschef, DeltaNordic.


Inspireras av företagare

Inspireras av andra företag som har genomfört eller tagit första steget att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Stolar från Stolab

Smarta Robotar gör produktionen enklare

På Stolab i Smålandsstenar har man kommit långt i automatiseringen av produktionen. Den senaste investeringen är en VR-lösning som gör att en robot programmeras i ett visuellt gränssnitt som mer påminner om ett tv-spel än något annat.

Fabriken Migu Mekaniska

Transportrobot ger effektiva

materialflöden

Migu Mekaniska i har testat en AMR-robot för transport för att utvärdera hur den kan effektivisera produktion.en Via Robotlyftet ansökte Migu om en automationscheck och kunde tack vare denna utforska vilken automation som uppfyller deras behov. 

Fem stycken personer som jobbar på Azelio sitter runt ett bord.

Kitchenwiz förbätt­rar ergonomin

Kitchenwiz erbjuder middagslösningar med förstklassig vardagsmat med noga utvalda råvaror, omsorgsfullt förberedd från grunden. Genom att investera i automation vill man förbättra ergonomin för de som arbetar i produktionen.

Robotcell.

Automation halverade process­tiden

Genom IDC fick Skandia Elevator information om Robotlyftet och genomförde i våras en förutsättningsstudie och fick beviljat en automationscheck. Det landande i en investering av en kollaborativ robot för en svetsapplikation.

Två män i fabrik

Automationscheck kortade start­sträckan för nya investeringar

På Ringsvets har man sedan en längre tid arbetat med automation och robotisering, men är nu i en fas där man behöver förnya delar av sin maskinpark, och det innebär också ett stort behov av ny kunskap och utbildning. I våras gick Ringsvets med i Robotlyftet och gjorde en förutsättningsstudie för en kartläggning av verksamheten

Per Fahlgren, VD för Ranaverken

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation

Ranaverken Stålbyggnad arbetar med stålbyggnader, stålstommar och fackverksbalkar. Ranaverkens har jobbat med utveckling på flera håll i verksamheten parallellt. Framgången ligger i att de jobbat med miljöcertifiering, miljömässiga mål, hållbarhetsstrategi, automation, robotik, lean, digitalisering parallellt för att nå tillväxt.

Fredrik Gordon, Vd Svarvmekano

Mer utbildning och bättre besluts­underlag

På Svarvmekano i Malmö håller man på att installera två nya robotceller vid två svarvar. Företaget som är specialister inom svarvning och fräsning har sedan många år använt robotar i produktionen.

Utbildning i beställarkompetens

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom Robotlyftet erbjuds en utbildning i beställarkompetens för att öka förståelsen för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

En del av Smart industri

Robotlyftet var ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt som Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Kontakt

Anna Goldie tel: 08-681 66 10

Björn Langbeck tel: 08-681 92 13

Ivan Obrovac tel: 08- 681 94 69

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se