Tillväxtverket

Förenkling

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Aktuellt

 1. Sök finansiering för EU-projekt i Östra Mellansverige

  Skulle du vilja förlänga och utveckla ditt regionalfondsprojekt? Eller har ni genomfört en förstudie som har potential att bli ett projekt? Nu finns möjlighet…

  Utlysning Förenkling

 2. Handledning för konsekvens­utredning

  Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda konsekvenserna…

  Vägledning Andra aktörer Förenkling

 3. Regulation and competition

  Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie är ett steg i Tillväxtverkets ansats…

  Publikation Andra aktörer Förenkling

Förenklingsarbetet på 19 myndigheter

Vi har följt utvecklingen av förenklingsarbetet på 19 myndigheter under en sjuårsperiod och nu redovisar vi resultatet.

Gör rätt från början

Vi stöder regelgivare som ska göra konsekvensutredningar vid nya eller ändrade regler.

Regler och företagens kostnader

Nu finns ett nytt kunskapsunderlag om hur regler påverkat företagens kostnader och konkurrenskraft under perioden 2013-2020.

Fyra personer pratar runt ett bord

Stöd i regelarbetet

Vår handledning tar upp vad du bör tänka på i konsekvens­utredningsarbetet och ger stöd kring uppföljning av regler.