Tillväxtverket

Förenkling

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Aktuellt

 1. Förenkla för företagen

  Fler företag ser regler som stort hinder för tillväxt jämfört med 2014. Största ökningen står branscherna Bygg och Handel för. Företag som vill anställa…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Förenkling

 2. Serverat - gör det lätt att göra rätt

  Restauranger som inte uppfyllt nödvändiga krav och regler riskerar att stängas av myndigheter redan på öppningsdagen. Serverat är projektet som ska göra…

  Företag Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande

 3. Skatteskolan – en podcast för företagare

  Podcasten Skatteskolan lär dig det mesta du behöver veta om skatt, moms och avgifter för att starta och driva företag. Under tio avsnitt ger Skatteverkets…

  Vägledning Företag Förenkling Starta företag

 4. Handledning för konsekvens­utredning

  Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda konsekvenserna…

  Vägledning Andra aktörer Förenkling

 5. Regulation and competition

  Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie är ett steg i Tillväxtverkets ansats…

  Publikation Andra aktörer Förenkling

Kvinna går snabbt bredvid pallar av apelsiner.

Ny förordning

Enligt en ny förordning som träder ikraft den 1 oktober 2018 ska det bli enklare för företag att lämna uppgifter digitalt.

Person som skriver på ett papper,

Stöd i regelarbetet

Vår handledning tar upp vad du bör tänka på i konsekvens­utredningsarbetet och ger stöd kring uppföljning av regler.

Kvinna går snabbt bredvid pallar av apelsiner.

Regler som tillväxthinder

Fler företag ser regler som stort hinder för tillväxt jämfört med 2014. Ta del av temarapport i serien om Företagens villkor och verklighet.

Person som skriver på ett papper,

Smart start för enklare regler

Metoden hjälper dig prioritera så att konsekvensutredningen står i proportion till reglernas påverkan, bakgrund och typ av förändring.