Tillväxtverket

Förenkling

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Aktuellt

 1. Regler som hinder för tillväxt kan kopplas till bransch

  Krångliga lagar och regler är ett tillväxthinder för många mindre företag. Men hur problematiskt ett företag upplever lagar och regler verkar främst bero…

  Förenkling Statistik

 2. Enklare för företag med e-tjänst

  Sedan 2018 kan aktiebolag skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Camilla Kruse berättar om arbetet med att ta fram e-tjänsten och vilken…

  Företag Andra aktörer Förenkling

 3. Enklare för företag med checklista

  Sedan 2019 kan den som ska starta vattenbruk använda en digital checklista som underlättar företagsstarten. Här berättar Anne Hansson från Jordbruksverket…

  Företag Andra aktörer Förenkling

Förenklingsarbete på myndigheter

Vi har följt utvecklingen av förenklingsarbetet på 19 myndigheter under en sjuårsperiod och nu redovisar vi resultatet.

Lär dig göra rätt från början

Se filmen om hur du gör en konsekvensutredning vid nya eller ändrade regler.

Regler och företagens kostnader

Nu finns ett nytt kunskapsunderlag om hur regler påverkat företagens kostnader och konkurrenskraft under perioden 2013-2020.

Fyra personer pratar runt ett bord

Stöd i regelarbetet

Vår handledning tar upp vad du bör tänka på i konsekvens­utredningsarbetet och ger stöd kring uppföljning av regler.