Tillväxtverket

Förenkling

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Aktuellt

 1. När lagar och regler faller ut olika

  I denna rapport lyfter Tillväxtverket fram kunskap om vilka steg företag behöver ta för att gå från idé till verklighet, när det gäller att investera i…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Förenkling Regional kapacitet

 2. Regler som hinder för tillväxt kan kopplas till bransch

  Krångliga lagar och regler är ett tillväxthinder för många mindre företag. Men hur problematiskt ett företag upplever lagar och regler verkar främst bero…

  Förenkling Statistik

 3. Enklare för företag med e-tjänst

  Sedan 2018 kan aktiebolag skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Camilla Kruse berättar om arbetet med att ta fram e-tjänsten och vilken…

  Företag Andra aktörer Förenkling

Kvinna och man som sitter och pratar.

För bättre konsekvensutredningar

I en ny rapport lämnar vi förslag för att bland annat höja konsekvensutredningarnas kvalitet.

Samtal runt ett bord och de tittar på en skärm tillsammans.

Förenkling för mikroföretag

Vi har lämnat synpunkter på betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60).

Nytt uppdrag till nio myndigheter

Nu påbörjas arbetet med att följa upp förenklingsmålen för handläggningstider och bemötande och service.

Fyra personer pratar runt ett bord

Stöd i regelarbetet

Vår handledning tar upp vad du bör tänka på i konsekvens­utredningsarbetet och ger stöd kring uppföljning av regler.