Tillväxtverket

Myndigheter kan bidra under covid-19

Myndigheter som möter företag i sin verksamhet kan bidra för att underlätta för företagen under covid-19 och coronavirusutbrottet. Här ges myndigheter några exempel på vad som efterfrågas och vad som görs.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset finns på verksamt.se.

Gå till Information tillföretagare till följd av coronaviruset på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisationer som bland annat Svenskt Näringsliv och Visita lyfter fram förslag på åtgärder hos bland annat myndigheter som de ser kan hjälpa till för att mildra effekterna för företagen.

Läs mer om förslag på åtgärder från Svenskt Näringsliv på Svenskt Näringslivs webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förslag på åtgärder från Visita på Visitas webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns frågor och svar angående kommunala och regionala näringslivsåtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företagare.

Gå till Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En del länsstyrelser har vidtagit åtgärder för att underlätta för företag som kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning, några exempel:

Gå till Information till företagare med anledning av coronaviruset på Länsstyrelsen Gotlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Information till företagare med anledning av coronaviruset på Länsstyrelsen Blekinges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera nationella myndigheter som är verksamma inom områden som berör företag har särskilda samlingssidor för information, vägledning, frågor och svar och liknande relaterat till corona/covid 19 på sina respektive webbplatser. Några sådana exempel är Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Bolagsverket.

Gå till Coronapandemin - frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Coronavirus/Covid 19 på Jordbruksverkets webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Naturvårdsverket och coronaviruset på Naturvårdsverkets webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Samlad information gällande coronaviruset (covid 19) på Transportstyrelsen webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Information med anledning av coronaviruset på Bolagsverkets webbplats (samlingssida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster