Tillväxtverket

Myndigheter kan bidra under covid-19

Myndigheter på olika nivåer som möter företag i sin verksamhet kan bidra för att underlätta för företagen under covid-19 och coronavirusutbrottet.

Näringslivets önskemål till kommuner, regioner och länsstyrelser

Organisationen Svenskt Näringsliv lyfter fram exempel på hur de ser att kommuner, regioner och länsstyrelser kan hjälpa till för att mildra effekterna för företagen. Det handlar om åtgärder för att stärka företagens likviditet och åtgärder för att frigöra tid hos företagen. Även organisationen Visita presenterar exempel på åtgärder som de menar skulle förbättra för företagen i besöksnäringen.

Läs mer om exemplen på åtgärder på Svenskt Näringslivs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om exemplen på åtgärder på Visitas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Några exempel på vad som görs hos olika myndigheter

Länsstyrelsen Västernorrlands län

För att underlätta för företagen som kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning har länsstyrelsen beslutat om tillfälliga åtgärder för att stärka företagens likviditet och för att frigöra tid hos företagen.

Läs information på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Gotlands län

För att underlätta för företag som kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning har landshövdingen beslutat att vidta ett antal tillfälliga åtgärder.

Läs information på Länsstyrelsen Gotlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Örebro län

För att underlätta för företag som kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning har landshövdningen beslutat om ett antal åtgärder.

Läs information på Länsstyrelsen Örebros webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommuner

På sin regelblogg lyfter Näringslivets Regelnämnd (NNR) fram exempel på hur kommuner agerar för att förenkla för det lokala näringslivet med anledning av utbrottet av covid-19.

Läs exempel från kommuner på NNR:s regelblogg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKR stödjer kommuner och regioner i arbetet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sände i mars ett webbinarium med temat hantering av näringslivsfrågor på grund av Corona. Målgruppen var tjänstepersoner med ansvar för näringslivsfrågor i kommun eller region. Webbinariet och dokumentationen går att ta del av i efterhand.

På SKR:s webbplats finns även frågor och svar angående kommunala och regionala näringslivsåtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företagare.

För att snabbt kunna lära av varandra uppmanar SKR kommuner och regioner att dela sina åtgärder med varandra, gärna via Facebook och gruppen SKR-Näringsliv.

Se webbinarium och dokumentation om hantering av näringslivsfrågor på grund av Corona på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder på SKR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå vidare till Facebook och gruppen SKR-Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster