Tillväxtverket

Kompetensförsörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt.Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.

Aktuellt

 1. Kompetens­försörjning i region Jönköping

  Hur ser kompetensförsörjningen ut i Jönköpingslän och vilken är den bästa modellen för att genomföra analyser över arbetsmarknadsläget i en region? Det…

  Publikation Regioner Kompetens Regional kapacitet Statistik

 2. Vi ser en ökad efterfrågan på extern kompetens till styrelser

  Gunvor Engström har lång erfarenhet av styrelsearbete, både i form av flera styrelseuppdrag och många år i företagsledningar. Sedan april 2018 är hon ordförande…

  Insatser Företag Företagande Kompetens Affärsutveckling

 3. Ägare, styrelse och vd behöver hållas isär

  Satish Sen är styrelseordförande för Fitness Brands, som är en koncern med fyra fitnessföretag, två i Norge och två i Sverige. Här berättar han om hur…

  Insatser Företag Företagande Kompetens Affärsutveckling

 4. Utveckla företag på landsbygderna

  Nu kan du som företagsfrämjande aktör vara med och bidra med kunskap om digitaliseringens möjligheter. Du kan också bidra med kunskap om de särskilda behov…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 5. Utveckla Stockholms­regionens hållbarhet och konkurrenskraft

  Ansökningsomgången är öppen för investeringsprioritering 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling och investeringsprioritering 1.2 Ökad konkurrenskraft…

  Utlysning Företag Regioner EU Företagande Kompetens Regional kapacitet

Två män jobbar i en industrilokal.

Regional kompetensförsörjning

Vi stödjer regionernas uppdrag att genomföra den regionala tillväxtpolitiken och skapa utvecklingskraft och konkurrenskraft.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Strategiskt med kompetens

För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Kvinnlig student i ett bibliotek.

Samverkan

Vi arbetar för mer samverkan inom kompetensförsörjning och för att högskoleutbildningar ska matcha näringslivets behov.

Man med utländsk bakgrund arbetar med parkarbete.

Enklare vägar till jobb

Vi genomför en satsning för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.