Tillväxtverket

Jag vill studera

Vill du studera men saknar giltiga betyg, intyg eller behörighet. Validering är ett sätt att synliggöra din samlade kompetens, det vill säga din reella kompetens och kan ge dig behörighet till olika utbildningar. Här hittar du en guide till andra myndigheter som arbetar med validering för studier.

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram en valideringskarta. Den ska vara ett stöd för dig som vill hitta vägar till validering av reell kompetens för arbete och studier på komvux-, yrkeshögskole- och högskolenivå. Valideringskartan ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vem som ansvarar för vad.

Valideringskartan på myh.se

Här följer en kort sammanställning som hjälper dig att hitta rätt till andra myndigheters ansvarsområden.

Gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning? Vill du anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering. Skolverket har samlat information om validering inom skola och vuxenutbildning.

Validering på skolverket.se

Högskola eller universitet

Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning? På studera.nu finns mer information om hur du kan bli antagen utan formell kompetens.

Reell kompetens - en väg till högskolestudier på studera.nu

Har du oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram?
Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din samlade faktiska kompetens bedömd.

Adresser till universitet och högskolor på studera.nu

Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta lärosätet du vill studera vid. Mer information om vilka utbildningar som ges var hittar du på studera.nu.

Yrkeslärare på studera.nu

Yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta en utbildningsanordnare för att få mer information om dina möjligheter.

Alla utbildningsmöjligheter på yrkeshogskolan.se