Tillväxtverket
Två yngre män i en industrilokal.

Samverkan skola och industri

Sveriges industri är i behov av kompetens. Industrin behöver rätt kompetens på kort och lång sikt för att stå stark på en internationell marknad. En lösning är att stärka samverkan mellan skola och industri och att tidigt fånga upp ungas intressen för en framtida karriär inom industrin.

Mål att öka ungas kunskap och intresse

Tillväxtverket främjar samverkan mellan skola och industri tillsammans med regionerna och andra relevanta aktörer för att öka skolelevers kunskap och intresse för olika yrken inom industrin. Vi genomför pilotprojekt i utvalda regioner med syftet att fånga upp lärdomar från goda samverkansformer och sprida vidare. 

Vi arbetar för att öka studerandes kunskap om och intresse för yrken och arbetsgivare inom industrin. Vårt arbete ska bidra till att:

  • säkerställa att industrin har den arbetskraft den behöver på kort och långsikt samt att motverka kompetensbrist,
  • öka ungdomars kunskap om industrin och förändra deras attityder till den.

Vill du veta mer om projekten?

Under perioden september 2017 - december 2018 finansierade Tillväxtverket ett antal projekt.
Läs mer om de projekt som beviljats medel.

Kopplat till Smart industri

Samverkan skola och industri är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se