Tillväxtverket

Utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande har visat ett nyanlända kvinnor startar företag i lägre utsträckning än män. Det är också svårare att nå ut till utrikes födda och nyanlända kvinnor med insatser och information

Främja utrikes födda kvinnors företagande, 2018-2021

Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018–2021 har vi finansierat elva projekt som bland annat erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen.

Gym för kvinnor i Malmö

Med hjälp av Tillväxtverkets projekt för att starta företag kunde Ayda ALrify starta Aida Fitness, ett gym för kvinnor i Malmö. Filmen är textad på svenska, engelska och arabiska. Ändra inställningen i det nedre högra hörnet i filmspelaren, efter att du startat filmen.

Se filmen Utrikes födda startar företag - Ayda ALrify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.