Tillväxtverket

Företagsledning och riskhantering – utlysning från Stiftelsen lantbruksforskning

Målet med utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras.

Ekonomiskt beslutsstöd, bättre riskmanagement och portföljstrategier för lantbruksföretag är exempel på verktyg för att säkerställa utvecklingen av en lönsam och hållbar primärproduktion. Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt och projekttiden kan vara 1-3 år. Budgeten ska vara rimlig och välmotiverad utifrån projektets storlek och komplexitet. Normalprojektets medelbudget ligger runt 1 miljon kronor om året.

Deadline för ansökan: 1 december 2022 kl. 14.00