Tillväxtverket

Ny innovativ mat - innovationshöjd i livsmedelskedjan

För att nå de högt uppställda målen i livsmeddelsstrategin och agenda 2030 behöver svenska livsmedelssektorn ställa om. Ny innovativ mat behövs för att säkra en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

I projektet Ny innovativ mat har Tillväxtverket tillsammans med myndigheter, branschorganisationer, främjaraktörer och innovatörer samlats i syfte att skapa förutsättningar för svenska aktörer och företag att leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.

Nedan insatser har genomförts:

  • Systemkarta – som kartlägger innovatörens resa och utmaningar, från idé till mat på tallriken. Vilka ingår i systemet, vilka roller har de och hur påverkar de varandra. Systemkartan visar dagens system och identifierar var vi behöver göra förändringar för att uppnå en önskvärd framtid.
  • Hävstänger - som identifierar de punkter i systemet där det är mest betydelsefullt att göra förändringar. Sex hävstänger är identifierade. En av dem handlar om innovatörernas kontakt med myndigheterna.
  • Åtgärdsförslag - förslag på strategiskt effektiva åtgärder som kan testas i piloter/prototyper. Hur kan myndigheterna gå från att hämma till att främja innovation inom livsmedelssektorn?

Pilotprojekt

Två förslag som bedömts kunna göra störst skillnad för en ökad innovation i sektorn (klicka på varje titel för att läsa mer)

Pilot 1: One stop myndighets-shop
En myndighetsöverskridande innovationsenhet som guidar och hanterar innovationer där regelverk ännu inte finns.

Pilot 2: Innovationsaccelerator där forskare och innovatörer samarbetar
Ett av staten finansierat initiativ där innovatörer och forskare bildar långa samarbeten med tvärdisciplinära team som utforskar och experimenterar för att lösa de stora utmaningarna inom matsektorn.

Många aktörer arbetar tillsammans

I arbetet har matinnovatörer, entreprenörer och stödaktörer inom matbranschen deltagit. Från gastronomisektorn har bland annat kocken Frida Ronge från restaurang TAK bistått med kunskap om smaker och vad konsumenterna vill ha.

"Det är tydligt att vi kockar är med för att vi kan smak. Jag kan hjälpa till att påverka tillsammans med alla de här forskarna, marinbiologerna och främjarna - det gastronomiska perspektivet är en viktig del i det hela." säger Frida Ronge.

Om Ny innovativ mat

Inom ramen för Tillväxtverkets samordningsuppdrag startades 2021 initiativet Ny innovativ mat som ska skapa förutsättningar för svenska aktörer och företag att leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.

Genom ett missionsorienterat arbetssätt har myndigheter, branschorganisationer, främjaraktörer och innovatörer samlats kring ett gemensamt mål för att förändra hela system. Arbetssättet innebär att gå från en dialog om utmaningarna, till att agera, göra och testa tillsammans.

Webbinarium: Att skapa förutsättningar för ny innovativ mat, 16 juni 2022

Här berättar vi om resultat, insikter och framtida insatser som planeras inom samverkansprojektet. Vi beskriver hur vi använt systeminnovation som arbetssätt för att ta hand om två av de största utmaningarna, samt processen och de två prototyper som har testats under våren 2022.

Medverkande: Jenny Dannstedt, Head of service design Antrop Linda Glad, Hållbarhetsdesigner Antrop Anna Eldestrand, samordnare Livsmedelsstrategin Tillväxtverket

Se seminariet här

Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

I filmen får vi träffa Sandra Levinsson, Stefan Lundvall, Karin Nalbin och Marcus Söderlind som är livsmedelsproducenter i Jönköping. De berättar om utmaningar och möjligheter inom den framtida svenska livsmedelsproduktionen och om vikten av innovationer. 

Relaterade initiativ och mer kunskapsunderlag

Sweden Food Arena publicerade i mars 2022 rapporten Innovation i världsklass som analyserar innovationshöjden i livsmedelskedjan. Studien finansierades av Tillväxtverket och presenterar insikter om vad som kännetecknar företag som tar fram världsledande lösningar och produkter på livsmedelsområdet. Slutsatser och rekommendationer från denna rapport bidrar till det vidare arbetet inom Ny innovativ mat.

Ladda ner rapporten Innovation i världsklass

Vill du lära dig mer om missionsorienterat arbetssätt inom matområdet? Läs mer om Vinnovas arbete med innovation för hållbara livsmedelssystem.

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer!

Anna Eldestrand eller Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se