Tillväxtverket
Fyra kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Pilotprojekt

Här hittar du information om de pilotprojekt som fått finansiering av Tillväxtverket.

Under 2016 fortsatte arbetet med att främja en jämställd tillväxt i alla regioner genom att sju pilotprojekt startades i Dalarna, Hudiksvall, Stockholm, Västernorrland, Västerbotten och Värmland. Projekten fick pengar för att arbeta inom ett eller flera av följande områden:

  • Ledarskapsutveckling
  • Innovativ kommunikation
  • Sammanställd och könsuppdelad statistik
  • Samverkansformer med näringslivet alternativt interregionalt
  • Normkritisk metod

Projekten utvecklade metoder, arbetssätt eller förutsättningar för att arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch.