Tillväxtverket
En kvinna bakom en kassa tar emot en förpackning av en annan kvinna.

Service i lands­bygder

Utan service inga företag. Utan företag ingen service.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Vi arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel i landsbygder. Denna samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service såsom post/paket, apotek och betaltjänster.

Vårt uppdrag

  • Vi främjar tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Vi jobbar främst via länsstyrelser, regioner och kommuner.
  • I olika landsbygder behövs speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Det finns möjlighet att söka projektmedel för olika idéer inom programmet Lokala servicelösningar. Just nu är ingen utlysning öppen. Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Pdf, 1.4 MB. styr vilka insatser som prioriteras. Genom att följa projekten har vi samlat kunskap om vilka faktorer som behöver finnas för att få servicearbetet att fungera.
  • Vårt uppdrag omfattar både kommersiell och offentlig service, men vår utgångspunkt är alltid den kommersiella servicen. Det kan till exempel vara i form av en lanthandel eller bensinmack. Den offentliga servicen i vårt arbete handlar om att ge kommersiella aktörer fler ben att stå på. Vi arbetar inte med generella frågor om skola, vård och omsorg. Det är kommunernas ansvar. 

Se filmen Så får vi service att funka i hela landet

Kontakt

Pär Ove Bergquist
Koordinator: Kommersiell och offentlig service i landsbygder
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 89

Camilla Jägerhem
Projektstöd: Lokala servicelösningar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 93

Liv Edström
Regionala serviceprogram: Uppföljning, metodstöd
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 70

Erika Holmgren
Projektstöd: Lokala servicelösningar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 36

Regionala kontaktpersoner
Ärenden om stöd till kommersiell service handläggs av regionen och länsstyrelsen i det län där den aktuella verksamheten finns.
Regionala kontaktuppgifter

Statistik och analys

Beräkna tillgänglighet till kommersiell service med Pipos Servicaanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs den senaste rapporten: Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021