Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om service i landsbygder, som artiklar, aktuella rapporter och pilotkommuner som jobbar på nya sätt.

Kvinna går med barnvagn i en skärgårdsmiljö

Service är basen för att en plats ska fungera

Post, paket och drivmedel är viktigaste servicen för företagen

I vår rapport Företagens behov av service frågade vi 454 företag vad som är viktigt för dem.  Tillgången på drivmedel, post/paket och dagligvaror är den service som flest företag rankar som viktigt eller mycket viktig och det är också servicefunktioner som används ofta. Företagen i gles- och landsbygder är beroende av drivmedel till sina fordon och post/paket för att kunna skicka varor och ta emot paket. Här kan du se filmen Service är grunden för människor och företag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspireras av Ottsjö, Svartsö och Utö - och Östergötland och Västerbotten

Läs våra artiklar om vad affären betyder för boende och företag på orten i Ottsjö och varför kommunen ser tydliga kopplingar mellan hållbar turistnäring och tillgänglighet till service på Svartsö. Eller om hur ett försöksprojekt samordnar paketleveranser till Utö i Stockholms skärgård.

Många ser vikten av att hitta sambanden mellan bra service och besöksnäring, näringsliv och kommunikationer. En region som inspirerar är Region Östergötland som menar att kommersiell service är landsbygdsutveckling på riktigt.

Kommuner kan planera strategiskt för att ge invånare tillgång till kommersiell service. Att arbeta med en serviceplan gör att nya samband blir mer tydliga, det är en erfarenhet från Västerbotten.

Tillgängligheten varierar stort mellan olika geografier

Tillväxtverkets kartläggning visar att tillgängligheten varierar stort mellan olika delar av landet och framför allt mellan täta miljöer och landsbygder.

Närmare 161 000 personer, drygt 1,5 procent av befolkningen, har längre än tio minuters bilresa till den närmaste butik. Mackarna är inne i en stor förändring. Det visar rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service som återkommande följer utvecklingen för bland annat mataffärer, post och skolor.

Kommersiell service ger robustare samhälle

Läs vår rapport Kommersiell service ger robustare samhälle. Den bygger på intervjuer med kommuner och andra organisationer och visar att butiker och drivmedelsstationer har flera viktiga funktioner för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris. De är viktiga för ett robust och resilient samhälle.

Samverkan skapar framgångsrikt servicearbete

Tillväxtverket har följt insatser som fått finansiering från landsbygdsprogrammet för att utveckla service både lokalt och regionalt. Resultatet visar att det lokala behovet av kommersiell service har stora variationer, förutsättningarna likaså. Ett framgångsrikt servicearbete bygger på ett nät av komplexa sammanhang.

Det finns dock några faktorer som ett framgångsrikt servicearbete inte kan vara utan. Som samverkan, förankring och att utgå från det lokala engagemanget och en gemensam målbild. Det berättar vi mer om på sidan Så får vi servicearbete som fungerar och i ett webbinarium som sändes genom landsbygdsnätverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategiskt arbete på regional nivå

Vi har samlat kunskap om och exempel på hur man kan arbeta med service på regional nivå i en webbinarieserie om serviceprogram. I serien bjuder vi bland annat på diskussion om hur man bygger ihop en region så att utveckling av stad och land går hand i hand, och konkreta exempel på hur man etablerar en hållbar och fungerande samverkan med aktörer som utvecklar service på lokal och regional nivå.

15 kommuner som gått före genom engagemang

Service kommer ur lokalt engagemang och delaktighet. Det visar resultaten från 15 pilotkommuner för serviceutveckling

Så påverkar digitalisering service

Framtidsspaningar blandades med konkreta tips på hur digitalisering kan förbättra servicen i gles- och landsbygder när Tillväxtverket samlade till träff om digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling. Vi har samlat inspelningarna från konferensen Kan digitalisering ge oss bättre service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i en spellista.

Vi har också finansierat Coompanions projekt Servicelyftet som undersökt och spridit kunskap om digitala lösningar för kommersiell service. Se gärna deras filmer och webbinarier om obemannade butiker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blogginlägg om kommersiell service

Här finns blogginlägg som handlar om kommersiell service.

Skafferi och affär - inte bara fredagsmys

Krisen visar vad butiken betyder

EU logotyp