Tillväxtverket

Webbinarier om serviceprogram

Ett gäng sitter vid ett bord, någon med hörlurar

Regionerna kan arbeta strategiskt med regionala serviceprogram för att stärka den grundläggande servicen. I en serie på fem webbinarier har vi djupdykt i hur.

Läs mer om hur regionerna kan arbeta i metodstödet för regionala serviceprogram 2022-2030.

Fem webbinarier om regionalt arbete med service

För finansieringen står kompetensutvecklingsåtgärden inom landsbygds­programmet 2014-2020.

Kommersiell service som en grund för regional utveckling

Första delen i Tillväxtverkets webbinarieserie tar upp hur regionala serviceprogram kan kopplas till de regionala utvecklings­strategierna. Hur kan man bygga ihop olika strategier med praktiskt arbete och på så sätt bygga ihop en region så att utvecklingen av stad och land går hand i hand.

Här kan du se hela webbinarie 1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så skapas samverkan och engagemang för kommersiell service på lokal nivå

Samverkan med den lokala nivån behövs för att nå framgång med de regionala serviceprogrammen. I webbinariet får du konkreta exempel på hur processer och arbetsmetoder kan se ut för att etablera en hållbar och fungerande samverkan med aktörer på lokal nivå. Det blir tydligt hur viktigt det är att vara flexibel utifrån olika platsers och olika aktörers förutsättningar, behov och kulturer.

Här kan du se hela webbinarie 2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklat samarbete mellan region och länsstyrelse stärker kommersiell service

I tredje delen diskuterar vi tillsammans med Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen varför samverkan är viktig på den regionala nivån. Förståelse för aktörernas roller och rörelseutrymme ger bättre grund och mer nytta för tillgängligheten till kommersiell service i landsbygder. Du får del av erfarenheter kring att bygga relationer och dra nytta av varandras olikheter för att nå längre.

Här kan du se hela webbinarie 3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skapa hållbara resultat av projekt som utvecklar regionala serviceprogram

Hur går man från ett utvecklingsprojekt för regionalt serviceprogram till en hållbar förändring, och vilka faktorer påverkar? I webbinariet får du konkreta exempel från Östergötland om hur regionen byggt in politisk förankring och samverkan med kommuner och lokala aktörer i sina strukturer. Regionen berättar hur kommersiell service kan länkas in i ett sammanhang där den är relevant och där fler kan se nyttan.

Här kan du se hela webbinarie 4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckla ett lärande arbetssätt i genomförandet av regionala serviceprogram

Femte webbinariet handlar om att ha en lärande ansats i arbetet med regionala service­program. Samtalet kretsar kring vad ett lärande arbetssätt innebär före, under och efter insats eller program. Några av pusselbitarna som Region Kalmar län och Västra Götalandsregionen identifierar är att sätta serviceprogrammen i ett större sammanhang. Det är också viktigt att ha en struktur för kontinuerlig uppföljning, att reflektera tillsammans med andra och att våga ompröva hur man ska arbeta.

Här kan du se hela webbinarie 5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga