Tillväxtverket
En person tar emot ett paket av en kvinna bakom en disk

Nationell samordning

Vi har en nationell samordnande roll för centralt samordningsforum och landsbygdsnätverket.

Centralt samordningsforum (CSF)

CSF är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå. Här ingår ett 20-tal bolag och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av service i landsbygder. 

Syftet med CSF är att olika beslutsfattare och intresseorganisationer ska mötas och delge varandra information och synpunkter i olika frågor. I förlängningen ska detta leda till bättre beslutsunderlag och förhoppningsvis mer samordnade beslut. Det kan exempelvis handla om att samordna olika ombudsfunktioner i butiker, men det kan också handla om att initiera gemensamma studier eller genomföra samarbetsprojekt av olika slag.

Tillväxtverket har en viktig roll i att driva de utvecklingsfrågor som CSF identifierar, men medlemmarnas eget engagemang och initiativkraft är avgörande.

Medlemmar i CSF

Följande organisationer ingår i CSF:

 • Apoteket AB
 • Axfood AB
 • Bergendahls/Matöppet
 • Hela Sverige ska leva
 • ICA Sverige AB
 • Jordbruksverket
 • Kooperativa Förbundet/Coop Sverige AB
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Livsmedelshandlarna SSLF AB
 • Menigo Foodservice AB
 • Näringsdepartementet/Infrastrukturdepartementet
 • Organisationen Sveriges servicestationer
 • PostNord AB
 • PTS, Post- och telestyrelsen
 • Skärgårdarnas riksförbund
 • Sparbankernas riksförbund
 • Systembolaget
 • Sveriges Kommuner & Regioner
 • Sveriges paketombud
 • Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Landsbygdsnätverket - service i landsbygder 

Landsbygdsnätverket samlar organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling. Tillväxtverket är en av medlemmarna och har varit aktivt i arbetsgruppen Service i landsbygder som bland annat tagit fram information om möjligheter till olika stöd och inspirerande exempel.

Läs mer hos Landsbygdsnätverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.