Tillväxtverket
Tre personer arbetar, troligen på restaurang, och använder en surfplatta i jobbet

Projekt för service­utveckling

Tillväxtverket stödjer projekt för att utveckla lokal service. Vi gör utlysningar flera gånger om året med olika inriktningar.

Logotyp Jordbruksverket

Utveckling av lokala servicelösningar

Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 som styr vilka insatser som prioriteras.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, inom delåtgärd 16.2 Pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Här kan du se var vi beviljat projekt som utvecklar den lokala servicen och läsa mer om vad som pågår i de olika projekten.

För att skapa långsiktiga lösningar för service behöver fem faktorer samspela. Det här är kunskap vi fått genom att se vilka projekt kring service som har fungerat och varför.

Lokala servicelösningar 2016-2022

Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Utlysningen Piloter för serviceutveckling i landsbygder är öppen till 31 december 2022.

Lokala servicelösningar - ta del av resultat från tidigare projekt (2010-2013)

Här finns fler EU-projekt

Projektbanken samlar andra EU-projekt som Tillväxtverket finansierar inom strukturfondsprogrammen och regionalfondsprogrammet.