Tillväxtverket
En man och en kvinna står vid en maskin

Smart industri i regionerna

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet. Klimatomställningen ställer företagen inför stora utmaningar, inte minst inom digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Smart industri i regionerna har gjort skillnad för det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna bedömer att industrin har kommit upp på dagordningen på ett tydligare sätt när utmaningarna har kunnat kopplas till Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Regionala projekt som gjort skillnad

Projekten har handlat om allt ifrån att coacha enskilda industriföretag till att skapa varaktiga regionala strukturer och samarbeten.Tre personer står på ett lager i en industrilokal.

Samverkan lyfter industrin i Norra Mellansverige

“Ensam är stark” stämmer inte in på regionerna i Norra Mellansverige. Här har samarbetet mellan Dalarna, Gävleborg och Värmland lett till en gemensam strategi för industriell omställning. Samverkan inom och mellan regioner behöver utvecklas vidare.

Gnistor från maskin i industrilokal.

Modellen för den värmländska industrins överlevnad

Industriföretagen är Värmlands hjärta. De både omsätter mest och anställer flest. Dock såg framtiden inte så ljus ut. Risken för arbetskraftsbrist var stor. Med hjälp av ett värmländskt industriråd tiodubblades antalet industriutbildade på ett år.

Bild på fabrik Västra Götaland.

Utveckla eller avveckla? Med smart industri är svaret enkelt

Industrin står inför en stor förändring. Företagen måste hänga med i utvecklingen. Hållbarhet och digitalisering är några av de största utmaningarna. I Västra Götaland har satsningen på smart industri hjälpt företagen att utvecklas - istället för att avvecklas!

En maskin i en industrilokal.

Praktikelever stärkte attraktionskraften

Industriföretag brottas med stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Halländska ungdomar och deras föräldrar har bilden av industrin som monoton, smutsig och outvecklande. Kunskapslyftet ville bryta det mönstret och visa att industrin idag använder avancerad teknik.

Bild på fabrik i Jämtland.

Kostnadseffektiva insatser för Jämtlands industriföretag

Att vara konkret, prata på företagens språk och erbjuda ett smörgåsbord av möjligheter har varit nyckeln till den industriella omställningen i Jämtland. Genom samarbete har regionens industriföretag kunnat utvecklas - utan att det kostat dem så mycket.

Bild från fabrik i Värmland.

Industriexperter lyfter Mälardalens små industriföretag genom ny teknik

Satsningen på smart industri i Mälardalen har skapat lärande mellan stora och små företag och låtit underleverantörer utvecklas genom att testa nya tekniker. Nyckeln till framgång är att erbjuda skräddarsydda tekniklösningar utifrån företagens behov.

En person med en jacka med texten Boliden

Nytt ljus på Västerbotten som industriregion

Sjukvård, akademi och turism - det är vad Västerbotten ofta lyfter fram om sig själva. Men att industrin står för 41 procent av den regionala ekonomin och att Västerbotten har världsledande företag i nästan alla kommuner pratas det sällan om.

Bild från industri

Insikter från arbetet med Smart industri

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka.

Kontakt

Maria Ljung Westin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 14