Tillväxtverket
En man och kvinna pratar med en arkitektmodell.

Tillväxtskapande samhälls­planering

När flera sektorer i samhället samverkar för att utveckla en plats så kan företag utvecklas och växa och platsen bli intressant att leva, bo och verka i.

För att stärka näringslivet behövs insatser för att bygga upp ramvillkor och långsiktiga förutsättningar på platserna där företagen verkar. Det är dessa insatser som vår samhällsplanering fokuserar på.

De platsbundna förutsättningarna för att stärka näringslivets konkurrenskraft varierar i olika delar av Sverige och påverkas av en mängd olika faktorer. I storstadsområden, tätortsnära kommuner och vissa delar av glesa landsbygder finns en positiv utveckling när det gäller befolkning, näringsliv och sysselsättning. I andra kommuner och regioner är utvecklingen den omvända. Ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner krymper. Merparten av alla kommuner har också en åldrande befolkning. Det påverkar kommunernas och regionernas förmåga att attrahera människor och företag samt möjligheterna att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Vi arbetar med att stödja processer och system som skapar attraktiva platser för näringslivets utveckling, en fungerande infrastruktur, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Genom insatserna ska kunskap utvecklas och aktörer på lokal, regional och nationell nivå ges möjlighet att samverka. Aktörerna ska även ges möjlighet att bedriva strategiskt utvecklingsarbete med fokus på platsernas förutsättningar.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att göra det enklare och stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

Läs gärna om Skaraborg som genom ett strukturerat arbete gör så att små och stora orter samspelar mer på lika villkor. Vi behöver ett nytt sätt att prata om ojämn geografi menar Strukturbild Skaraborg, ett projekt om hur vi kan tänka annorlunda när vi planerar framtidens samhälle.

Satsning på smart och hållbar stadsutveckling

Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Tillsammans bidrar vi till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling. Mer om uppdraget går att läsa på boverket.selänk till annan webbplats

 

Hållbar Stad

På webbplatsen Hållbar Stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har Plattformen för hållbar stadsutveckling och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.