Tillväxtverket
Lastbil på motorväg.

Transportbidrag till  norra Sverige

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan kanske transportbidraget lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Sveriges fyra nordligaste län.

Transportbidraget i korthet

Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.

Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.

Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.

Transporten ska vara längre än 401 km.

Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Nyheter inför ansökan första halvåret 2018

Nyheter i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 är att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Företag inom kemibranschen kan nu söka transportbidrag för varan etanol.

Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter.

Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning. För livsmedelsnäringen kan bearbetade varor till exempel vara finstyckat kött, charkuterier, sylt och saft i konsumentförpackning. Enbart uppfödning av djur eller odling av råvara anses inte vara betydande bearbetning.

Transportkostnaden måste vara beroende av vikt och avstånd för att vara bidragsberättigad. Exempelvis kan transportbidrag inte beviljas för paketförsändelser som har samma pris inom hela Sverige.

Transporter utförda med Bussgods nya frakttjänst Sverigefrakt är en bidragsberättigad kostnad.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år.

Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Sök transportbidrag

Se film om transportbidraget  

Filmen belyser vem som kan söka transportbidrag och för vad. Filmen tar också upp syftet med bidraget samt ger kort information om regelverket och hur bidraget har fördelats.

Varför finansierar Tillväxtverket transporter i norra Sverige?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

Telefon: 08-681 91 00
E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se