Tillväxtverket
Illustration av äpple

Utvecklingsguide region och kommun

Det finns många smarta sätt att utveckla kommuner och regioner så att de möter framtidens behov. Mycket kunskap finns och den vill vi dela med oss av. Det kan spara tid för dig som vill satsa på utveckling utan att behöva tänka ut allt från början.

Välj utmaning