Tillväxtverket

Kompetens­försörjning

Utmaningar inom utbildning, matchning, omställning och integration.

 • ödehus pussel.webp

  Husmatchning

  Många längtar efter att bo i landsbygder men hittar inte rätt hus. Samtidigt står många fastigheter obebodda. Husmatchning kan vara ett sätt, där kommunen hjälper hus och köpare att finna varandra.

 • 33_Illust_mangfald.jpg

  Samverka för jobb och integration

  En gemensam metod för samarbete kan sänka arbetslösheten och minska antalet personer med ekonomiskt bistånd i en kommun.

 • 67_Kontokort.jpg

  Ungdomsanställning

  Ungdomsanställningar fungerar som betald praktik. Den ger unga rutiner, motivation och en väg in i arbete eller studier igen.

 • 62_Illust-strategi_och_genomforande_gron.jpg

  En guide för stora etableringar

  När stora företag etablerar sig krävs många insatser av samverkan och planering. Både för att lyckas möta behovet av ny arbetskraft men också för att lösa andra utmaningar.

 • 01_Tema_Dialog_gron.jpg

  Näringslivsundersökning

  Genom att ta reda på vilken kompetens företagen behöver kan kommunen bidra till direkta matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.

 • Kompetensmäklare (1).jpg

  Kompetensmäklare

  Kompetensmäklaren är nyckeln för att skapa en tydlig väg från det lokala behovet av kompetens till en regional handlingsplan.

 • 03_Illust_digitalisering_bla.jpg

  Digital kulturskola

  När kultur och teknik möts leder det till kreativitet, nya idéer och att nya ungdomsgrupper lär känna både kultur och teknik på ett nytt sätt.

 • 31_Illust_kunskap_gron.jpg

  Framtidsdagar

  Utbildning och arbete presenteras på mässa och platsbesök hos företag, vilket ger ungdomar kunskap inför sitt kommande arbetsliv.

 • tvv-_0072_Illust_-lila_globalisering_RGB.jpg

  En gemensam webbplats

  Genom att samla alla vuxenutbildningar i länet på en gemensam webbplats blir det lättare för individer att hitta rätt.

 • äpple.jpg

  Planera för rätt kompetens

  Med en utbildning i strategisk kompetensplanering blir företagen bättre på att planera för sin framtida kompetens­försörjning.