Tillväxtverket

Kompetens­försörjning

Utmaningar inom utbildning, matchning, omställning och integration.