Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. Branschforum ger besöksnäringen strategisk plattform

  För att fånga upp utmaningarna för näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga parter kopplade till besöksnäringen fick Stua, som ansvarar för regional…

  Insatser Turism

 2. Digital närvaro sätter besöksnäringen på kartan

  Med digitala verktyg hjälper Swedish Lapland Visitors Board till med att sätta företagen inom besöksnäringen i nordligaste Sverige på kartan, bokstavligen…

  Insatser Turism

 3. Företag lotsas genom snabb produktutveckling

  Med Heart of Laplands produktlabb får företag inom besöksnäringen i östra Norrbotten chansen att gå från idé till testad och färdig produkt på rekordtid…

  Insatser Turism

 4. Hur kan besöksnäringens kompetensförsörjning förbättras?

  En stor utmaning för besöksnäringen är att attrahera och behålla personal. Vi har analyserat nuläget för näringen och gjort en problemkartläggning samt…

  Evenemang Företag Regioner Andra aktörer Turism

En man en kvinna och ett barn cyklar på landsväg

Pater Noster vinnare av Stora Turismpriset 2022

Årets vinnare av Stora Turismpriset har på kort tid etablerat ett nytt internationellt resmål i Sverige. De har omdefinierat begreppet lyxhotell och förvandlat en karg ö till ett attraktivt resmål. Priset delades ut den 30 november på Vasateatern i Stockholm.

En man en kvinna och ett barn cyklar på landsväg

Återhämtning för turismen efter coronapandemin

Turism och besöksnäring drabbades särskilt hårt under pandemin. I rapporten Fakta om svensk turism presenteras turismens effekt på Sveriges ekonomi och sysselsättning med fokus på utvecklingen under år 2021.

Kvinna och cyklande barn 16, 13, 11 och 10 år

Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöksnäring

Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

Anställd i restaurangbranschen diskar ur en gryta.

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som ska stärka företagens förmåga att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.