Tillväxtverket

Finansierade projekt­­ i besöks-näringen

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Projekt om coronans på­verkan

Åtta projekt tar fram kunskap om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

Hjälp till företag att utvecklas och ställa om

16 projekt ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Projekt för en hållbar platsutveckling

13 projekt adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos besökare, lokalinvånare, företag och föreningsliv. Projekten pågår till april 2022.

EU-projekt för att komma stärkt ut krisen

34 projekt finansieras med syftet att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma långsiktigt hållbara ur pandemin.

25 miljoner kronor i utvecklings­checkar till 180 naturturism­företag

Checkarna används bland annat till att produktutveckla eller för att utveckla sin digitala kommunikation.

Projekt inom Besöksnäringens myndighetsgrupp

För närvarande drivs projektet Miranda som utvecklar beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering.