Tillväxtverket

Finansierade projekt­­ inom turism och besöksnäring

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Fortsatt satsning på hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden.

Projekt om corona­pandemins påverkan

Åtta projekt tar fram kunskap om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

Projekt inom Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

För närvarande drivs projektet Miranda som utvecklar beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering.

EU-projekt för att komma stärkt ut krisen

34 projekt finansieras med syftet att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma långsiktigt hållbara ur pandemin.