Tillväxtverket

Nyheter för besöksnäringen

Här hittar du nyheter från turism- och besöksnäringen.


 • 75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling.

 • Ny satsning på evenemangs­statistik

  Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner till ett nytt samarbete för att ta fram statistik och få förbättrad kunskap om evenemangsnäringen.

 • Välkommen strategi för en hållbar turism och växande besöksnäring

  Tillväxtverket välkomnar regeringens nationella strategi för besöksnäringen. Den ger hela turism och besöksnäringen en ännu större och välbehövlig plats såväl i samhället som i politiken.

 • Finansiering för landsbygder

  I höst finns möjlighet att söka pengar för att stärka förutsättningarna för företag inom turism och rekreation.

 • 180 företag får utvecklings­checkar

  Tillväxtverket har beviljat drygt 25 miljoner kronor i utvecklingscheckar till 180 naturturismföretag.

 • Projekt som hjälper företag att ställa om

  Tillväxtverket har beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

 • 13 projekt ska utveckla platser i Sverige

  Tillväxtverket har nu fattat beslut om tretton projekt som beviljas runt 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.

 • Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen 

  Tillväxtverket har beviljat åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen. Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge konkret lärande i besöksnäringens företag.

 • Paketering för internationell marknad

  En seminarieserie om paketering för den internationella marknaden är nu igång. Elva företag har valts ut att delta i seminarierna som handlar om att svenska researrangörer ska få ökad kunskap för att arbeta med att paketera och sälja produkter till en internationell marknad. Fokus ligger på paketering av natur- och kulturupplevelser.

 • 80 miljoner för att utveckla besöks­näringen

  Den 21 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Tillväxtverket föreslås få 80 miljoner för satsningar på besöksnäringen. Det handlar om insatser för omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet.