Tillväxtverket

Nyheter för turism och besöksnäring

Här hittar du nyheter om turism och besöksnäring från Tillväxtverket.


 • 16 projekt får stöd för att utveckla leder

  Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

 • Nya lösningar för en förbättrad kompetensförsörjning

  Att hitta personal har länge varit en utmaning för företagen i hotell- och restaurangbranschen. Under pandemin försvann dessutom många erfarna medarbetare. Ökad digitalisering, automatiserade tjänster, kreativ rekrytering och interna utbildningar kan vara några av lösningarna för framtiden.

 • Nio projekt beviljas stöd för att utveckla leder

  Tillväxtverket beviljar runt 20 miljoner kronor i stöd till nio projekt som ska utveckla cykel- och vandringsleder i landsbygder.

 • Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

  Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering inom ramen för utlysningen Digital kompetens i besöksnäringsföretag.

 • Tillsammans för en stark och hållbar turism och besöks­näring

  Hållbarhet, jobb och kompetens samt kunskap och innovation. Det är några av de områden som Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har valt att prioritera de närmaste tre åren.

 • Förbättrad kompetens­försörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

  Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.

 • Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling

  Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden.

 • Så kan natur- och ekoturism­företag stärkas ytterligare

  Tillväxtverkets utvecklingscheckar har varit en mycket uppskattad stödinsats bland natur- och ekoturismföretag. Inför möjliga nya satsningar har företagen en rad förslag på områden där främjande aktörer skulle kunna göra extra stor nytta för branschen.

 • Ökat intresse för hållbar turism

  Intresset ökar för att lära sig om hur turism och besöksnäringen kan agera mer hållbart. I en gemensam seminarieserie lyfter Tillväxtverket och Visit Sweden aktuell kunskap om hållbar turism.

 • Vill du vara med och utveckla besöks­näringsföretag?

  Tillväxtverket kommer under 2022 fortsätta att genomföra insatser som ska främja besöksnäringens omställning och utveckling. Den första satsningen är tre utlysningar som fokuserar på utveckling av kompetens och produkter, digital kunskap samt en fortsatt satsning på hållbar platsutveckling.

 • 75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

  Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling.

 • Ny satsning på evenemangs­statistik

  Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner till ett nytt samarbete för att ta fram statistik och få förbättrad kunskap om evenemangsnäringen.

 • Välkommen strategi för en hållbar turism och växande besöksnäring

  Tillväxtverket välkomnar regeringens nationella strategi för besöksnäringen. Den ger hela turism och besöksnäringen en ännu större och välbehövlig plats såväl i samhället som i politiken.

 • Finansiering för landsbygder

  I höst finns möjlighet att söka pengar för att stärka förutsättningarna för företag inom turism och rekreation.

 • 180 företag får utvecklings­checkar

  Tillväxtverket har beviljat drygt 25 miljoner kronor i utvecklingscheckar till 180 naturturismföretag.

 • Projekt som hjälper företag att ställa om

  Tillväxtverket har beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

 • 13 projekt ska utveckla platser i Sverige

  Tillväxtverket har nu fattat beslut om tretton projekt som beviljas runt 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.

 • Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen 

  Tillväxtverket har beviljat åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism och besöksnäring har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen. Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge konkret lärande i besöksnäringens företag.

 • Paketering för internationell marknad

  En seminarieserie om paketering för den internationella marknaden är nu igång. Elva företag har valts ut att delta i seminarierna som handlar om att svenska researrangörer ska få ökad kunskap för att arbeta med att paketera och sälja produkter till en internationell marknad. Fokus ligger på paketering av natur- och kulturupplevelser.

 • 80 miljoner för att utveckla besöks­näringen

  Den 21 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Tillväxtverket föreslås få 80 miljoner för satsningar på besöksnäringen. Det handlar om insatser för omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet.

 • Inspel till strategi för turism och besöksnäringen

  Regeringen ska ta fram en nationell strategi för Turism och besöksnäringen. Här kan du läsa våra tankar kring hur vi tillsammans kan lyfta besöksnäringen i Sverige.