Tillväxtverket

180 företag får utvecklings­checkar

Folio Images+46 8 720 56 00info@folio.se

Tillväxtverket har beviljat drygt 25 miljoner kronor i utvecklingscheckar till 180 naturturismföretag.

Företagen är utspridda från Kiruna i norr till Ystad i söder. En stor andel av företagen är verksamma i Norrbotten. Företagen får mellan 50 000 kr och 210 000 kr i stöd.

- Det är roligt att det har varit ett så stort intresse från företag att söka de här checkarna! Vi ser nu fram emot att pengarna ska göra stor nytta och att företagen som fått en check ska kunna stärka sin förändringsförmåga och möjlighet att ställa om verksamheten, säger Linnea Ax, projektledare på Tillväxtverket.

Många av företagen som beviljats en utvecklingscheck kommer använda checkarna till att produktutveckla för att exempelvis kunna erbjuda nya aktiviteter för besökare i allt från skärgårdsmiljö till fjäll. Andra företag kommer satsa på att utveckla sin digitala kommunikation eller på annat sätt utveckla sin kommunikation med befintliga och nya målgrupper.

Exempel på företag som fått stöd:

  • Naven outdoor experience i Lidköping vill investera i utrustning och målgruppsanalys för att kunna förlänga paddelsäsongen.
  • Kroppefjäll B&B i Dals Rostock vill omarbeta sin affärs- och marknadsföringsstrategi för att nå nya målgrupper samt utveckla sitt matkoncept.
  • Arctic Retreat i Överstbyn vid Råne älv vill utveckla sina sommarupplevelser och även ansöka om Naturens Bästa-certifiering.
  • Lotsstugan i Härnösand vill utöka boendemöjligheterna med fristående canvastält för en större naturupplevelse.
  • Söderarm AB vill utveckla nya paket för att fler människor ska få möjlighet att ta del av Roslagens ytterskärgårds fantastiska natur året runt.
  • Wild Sweden kompetensutvecklar sin personal genom fjälledarutbildning

Bakgrund

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag. Företag inom besöksnäringen är hårt pressade av rådande pandemi. De behöver stöd i att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin för med sig. Samtidigt accelererar behovet av klimatomställning och digital strukturomvandling vilket ställer ytterligare krav på företagens utveckling.

Utlysningen fick stängas i förtid på grund av det stora intresset. Totalt kom det in 408 ansökningar om stöd. 180 företag fick tillsammans 291 checkar beviljade (111 företag fick två checkar vardera).