Tillväxtverket

Vill du vara med och utveckla besöks­näringsföretag?

Nu finns det 36 miljoner att söka i tre olika satsningar

Tillväxtverket kommer under 2022 fortsätta att genomföra insatser som ska främja besöksnäringens omställning och utveckling. Den första satsningen är tre utlysningar som fokuserar på utveckling av kompetens och produkter, digital kunskap samt en fortsatt satsning på hållbar platsutveckling.

Behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar turism och en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ besöksnäring i hela landet har blivit tydligt i spåren av coronapandemin.

- När turism och besöksnäringen nu börjar återhämta sig behöver den tackla nya utmaningar och förutsättningar. Kompetensförsörjning är en sådan utmaning för besöksnäringen liksom turisters förändrade beteenden och resmönster, säger Marie Gyllenberg, koordinator Besöksnäring på Tillväxtverket.

Kompetens och produkter

Besöksnäringen måste kunna planera långsiktigt för sin kompetensförsörjning och utveckla produkter som passar ändrade förutsättningar. 16 miljoner kronor finns nu att söka till insatser som, bland annat, stärker företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter. Satsningen vänder sig till innovations- och företagsfrämjande aktörer som arbetar med småföretag som målgrupp.

Digitalisering

Många företag inom besöksnäringen arbetar redan digitalt med bokningar, hemsidor och digital marknadsföring. Men att använda digitalisering som en strategisk resurs inom företaget görs inte i lika stor utsträckning. Nu kan företagsfrämjande organisationer söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt för att stärka företagens digitala affärsutveckling. 7 miljoner kronor kan sökas för både offentliga och privata aktörer som kan erbjuda utbildning, affärsrådgivning och coachning för små företag inom besöksnäringen.

Utveckla platser

Den tredje utlysningen handlar om att fördjupa arbetet med hållbar platsutveckling och omfattar 13 miljoner kronor totalt. Utlysningen riktar sig till, av Unesco utpekade, världsarv och biosfärområden samt pågående projekt inom Hållbar platsutveckling.

Utlysningarna stängde 9 mars 2022.