Tillväxtverket

Så kan natur- och ekoturism­företag stärkas ytterligare

Tillväxtverkets utvecklingscheckar har varit en mycket uppskattad stödinsats bland natur- och ekoturismföretag. Inför möjliga nya satsningar har företagen en rad förslag på områden där främjande aktörer skulle kunna göra extra stor nytta för branschen.

En förhållandevis enkel ansökningsprocess, stor frihet i vad man fick använda medlen till och bra med små belopp för projekt som kunde genomföras snabbt. Utvecklingscheckarna för natur- och ekoturismföretag som Tillväxtverket delade ut under 2021 har fått övervägande positiv respons av de som tagit emot stödet. Det visar uppföljningen av satsningen som Ramboll Management Consulting genomfört åt myndigheten.

Företagen som till exempel erbjuder skid-, cykel- och kajakturer, grupp- och företagsseglingar, vandringskonferenser, skogsbad eller yogaretreater är ofta verksamma på mindre orter runt om i Sverige. I uppföljningen ger de även ett antal förslag på hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas för att möta behoven som finns i branschen och bidra till dess fortsatta utveckling.

Stödja marknadsföring och kompetensutveckling

Bland annat efterfrågar natur- och ekoturismföretagen ett riktat stöd inom marknadsföring för att bättre kunna nå ut till potentiella kunder. Många har också behov av utbildning och kompetensutveckling, till exempel inom praktiskt hållbarhetsarbete.

Inka Gurung, Far Away Adventures

Foto: Inka Gurung

– Det är många slags kunskaper man behöver för att överleva som entreprenör i vår bransch. Inte minst pandemin har visat att man kan bli tvungen att snabbt ställa om åt lite olika håll av olika anledningar. Vi har också mer att kämpa med vad gäller just marknadsföring i och med att vi är beroende av att folk faktiskt kommer och besöker oss fysiskt, vi kan inte göra saker digitalt, säger Inka Gurung som driver Far Away Adventures i Dala-Floda i Dalarna.

Även stöd för att utveckla affärerna och administrationen efterfrågas. Här krävs ofta inga stora insatser. Bara några timmars rådgivning eller utbildning kan göra stor skillnad för företagen:

– Det skulle vara intressant med små medel som exempelvis kan användas till att se över ekonomi och bokföring eller till rådgivning, företagsanalys och förbättringar, menar Anton V Härder från Stiftelsen Linnés Råshult med bas utanför Älmhult.

Tillgång till kapital en utmaning

Finansiering är ytterligare ett viktigt område. I branschen upplevs det som att banker ofta är restriktiva med lån till små natur- och ekoturismbolag, vilket gör det svårt att få tillgång till kapital för att kunna utvecklas. Därför efterlyses mer hjälp till olika typer av finansiering, både i form av direkta bidrag och lån men även garantier och säkerheter.

Eventuella stöd bör dessutom anpassas så att hänsyn tas till företagens speciella förutsättningar. Till exempel föreslår man att ansöknings- och genomförandeperioder förläggs till lågsäsong när företagarna har mer tid att driva utvecklingsprojekt och tillhörande administration.

Anton V Härder från Stiftelsen Linnés Råshult

Foto: Anton V Härder

– Det skulle vara lättare att fylla i och tänka på utveckling under lågsäsongen för att kunna planera innan högsäsong. Det kan till exempel vara olika ansökningsperioder för sommar- och vintersäsonger. Man skulle även kunna göra det mindre krångligt att ansöka om mindre belopp än stora i framtiden. Vi behöver verkligen dessa småbelopp för att kunna satsa på utvecklingar i företaget, säger Anton V Härder från Stiftelsen Linnés Råshult.

Företagen har dessutom behov av satsningar på nätverksbyggande och information som borde kunna förverkligas med förhållandevis enkla medel. Till exempel önskar de fysiska eller digitala mötesplatser där företagare från branschen kan träffas, knyta kontakter och lära av varandra.

Aktörer i stödsystemet får gärna också erbjuda mer direktinformation om vilka typer av stöd som finns tillgängliga att söka. Sist men inte minst efterfrågar företagen även mer dialog med företagsfrämjare för att öka deras förståelse för hur natur- och ekoturismföretag fungerar och vilka specifika behov de har.

Text: Frank Luthardt, Ramboll Management Consulting

Kontakt

Marie Gyllenberg, koordinator
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se